El Museu Arqueològic Torre Font-Bona continua inventariant els seus fons arqueológics

Des del Museu Arqueològic Torre Font-Bona continuem duent a terme l’inventari dels fons arqueològics dels jaciments de Banyeres de Mariola. Aquesta tasca és essencial per a poder conéixer millor i estudiar aquells objectes recuperats en excavacions i prospeccions i que ens parlen de la nostra història.
—————————–
Desde el Museo Arqueológico Torre Font-Bona continuamos llevando a cabo el inventario de los fondos arqueológicos de los yacimientos de Banyeres de Mariola. Esta tarea es esencial para poder conocer mejor y estudiar aquellos objetos recuperados en excavaciones y prospecciones y que nos hablan de nuestra historia.

El Museu de la Farmàcia ha rebut una donació molt interessant

Hui, el Museu de la Farmàcia ha rebut la donació de nombrosos materials farmacèutics per part de la família Costa-Vidal de La Canyada. Entre aquests, trobem envasos petits de medicaments, caixetes contenidores de pomades, fullets de medicaments i altres objectes relacionats amb el món farmacèutic. Estem molt agraïts d’aquest tipus de donacions, que ens ajuden a augmentar els fons dels nostres museus i col·leccions permanents. Moltes gràcies a la família.


Hoy, el Museo de la Farmacia ha recibido la donación de numerosos materiales farmacéuticos por parte de la familia Costa-Vidal de La Canyada. Entre estos, encontramos envases pequeños de medicamentos, cajitas contenedoras de pomadas, folletos de medicamentos y otros objetos relacionados con el mundo farmacéutico. Estamos muy agradecidos de este tipo de donaciones, que nos ayudan a aumentar los fondos de nuestros museos y colecciones permanentes. Muchas gracias a la familia.

Horaris de Nadal

Horari Nadal Museus Banyeres de Mariola

22, 23, 26, 29 i 30 de desembre oberts de matí

2, 5, 7 i 8 de gener obert de matí

24, 25 i 31 de desembre tancat

1 i 6 de gener tancat


Horario Navidad Museos Banyeres de Mariola

22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre abierto de mañana

2, 5, 7 y 8 de enero abierto de mañana

24, 25 y 31 de diciembre cerrado

1 y 6 de enero cerrado