Donació Bàscula de Luís Amigó.

  •  Ahir dijous 20 de Desembre, el farmacèutic Luis Amigó va donar al Museu de la Farmàcia una antiga bàscula que funciona amb pessetes.

Ayer jueves 20 de Diciembre, el farmacéutico Luis Amigó donó al Museu de la Farmàcia una antigua báscula que funciona con pesetas.

 

Anuncis

VII Jornades D’Arqueologia.

  • El 14 de desembre, els Museus de Banyeres de Mariola van assitir a les VII Jornades d’Arqueologia de la Comunitat Valenciana a la ciutat de Castelló.

El 14 de diciembre, los Museos de Banyeres de Mariola asistieron a las VII Jornadas de Arqueología de la Comunidad Valenciana en la ciudad de Castellón.

Taller d’Arqueologia Experimental.

  • El passat dimecres 12 de desembre, la Regidoria d´Educació i el Museu Arqueològic Torre Font Bona van organitzar un taller d´arqueologia experimental  per als alumnes de 4t de Primària  dels col·legis Fundació Ribera i Alfonso Iniesta. El taller va ser realitzat per l’empresa DIDAKTIA amb Juan Antonio Sánchez Priego i Pablo Sañudo Die.

El pasado miércoles 12 de diciembre, la Concejalía de Educación junto al Museo Arqueológico Torre Font Bona, organizaron un taller de arqueología experimental para los alumnos de 4º de Primaria de los colegios Fundación Ribera y Alfonso Iniesta. El taller fue realizado por la  empresa DIDAKTIA con Juan Antonio Sánchez Priego y Pablo Sañudo Die.

Congrés d’Art Rupestre de la Península Ibèrica.

  • Del 29 de novembre al 1 de desembre, Alcoi va acollir el Congrés d’Art Rupestre de la Península Ibèrica en el qual va estar present el Museu Arqueològic Torre Font Bona de Banyeres de Mariola.

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, Alcoy acogió el Congreso de Arte Rupestre de la Península Ibérica en el cual estuvo presente el Museu Arqueològic Torre Font Bona de Banyeres de Mariola.