Calidad turística

  • El passat 26 de novembre de 2019 vam participar en una jornada dedicada a les “Conclusions del pilotatge de la norma de qualitat Turística per a museus de la Comunitat Valenciana”. El Museu Valencià del Paper, junt amb altres, va exposar la situació del museu quant a gestió de la qualitat turística.

El pasado 26 de noviembre de 2019 participamos en una jornada dedicada a las “Conclusiones del pilotaje de la norma de calidad Turística para museos de la Comunidad Valenciana”. El Museu Valencià del Paper, junto con otros, expuso la situación del museo en cuanto a gestión de la calidad turística.

IMG-20191126-WA0005

Museus Sostenibles

  • Els dies 22 i 23 de novembre de 2019 el Museu Valencià del Paper va assistir a les IV Jornades de Formació de Museus i Col·leccions Museogràfiques Permanents, aquest any celebrades a l’Alcora (Castelló), tractant temes com els sistemes de gestió de qualitat, els plans de seguretat i evacuació de museus, etc. Sens dubte unes jornades molt interessants per afrontar els nous reptes dels museus del segle XXI.

Los días 22 y 23 de noviembre de 2019 el Museu Valencià del Paper asistió a las IV Jornadas de Formación de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes, este año celebradas en l’Alcora (Castelló), tratando temas como los sistemas de gestión de calidad, los planes de seguridad y evacuación de museos, etc. Sin duda unas jornadas muy interesantes para afrontar los nuevos retos de los museos del siglo XXI.

20191122_172916