Seminaris on line

  • Des de la declaració de l’Estat d’Alarma l’activitat dels museus s’ha vist modificada substancialment, si bé s’ha continuat amb la formació del nostre personal a través de seminaris que ofereixen organismes com a GVA Turisme, Cámara Alicante, etc. Concretament, s’han realitzat fins al moment els següents seminaris: Com comunicar davant una càmera?, 2021 Nova era de creixement i Com guanyar visibilitat online.

Desde la declaración del Estado de Alarma la actividad de los museos se ha visto modificada sustancialmente, si bien se ha continuado con la formación de nuestro personal a través de seminarios que ofrecen organismos como GVA Turisme, Cámara Alicante, etc. Concretamente, se han realizado hasta el momento los siguientes seminarios: ¿Cómo comunicar ante una cámara?, 2021 Nueva era de crecimiento y Cómo ganar visibilidad online.

93554154_1102586873440834_246897981716955136_o