TANCAMENT TEMPORAL MUSEUS

TANCAMENT TEMPORAL MUSEUS

Davant la situació sanitària del nostre municipi, els Museus de Banyeres de Mariola romandran tancats al públic de manera temporal fins a un altre avís.Encara que no pugueu vindre a visitar-nos, continuarem treballant per a acostar el nostre patrimoni a través de les xarxes socials

CIERRE TEMPORAL MUSEOS

Ante la situación sanitaria de nuestro municipio, los Museos de Banyeres de Mariola permanecerán cerrados al público de forma temporal hasta nuevo aviso. Aunque no podáis venir a visitarnos, continuaremos trabajando para acercar nuestro patrimonio a través de las redes sociales.

Taller didàctic “Evolució humana i origen de les eines i el foc”

Divendres passat 13 de novembre, la Regidoria d’Educació i el Museu Arqueológic Torre Font Bona de Banyeres de Mariola, a través de l’empresa Didaktia , van dur a terme taller didàctic “Evolució humana i origen de les eines i el foc” destinat als alumnes de 5é de primària, comptant amb la participació del C.E.I.P Alfonso Iniesta i Col·legi Fundació Ribera. Els participants van poder conéixer l’evolució i desenvolupament de l’espècie humana, així com el procés d’elaboració d’eines de sílex, l’origen del foc i els avantatges que va tindre per a l’ésser humà. L’arqueologia experimental és una eina que permet transmetre el coneixement d’una forma amena incentivant la seua participació.


El pasado viernes 13 de noviembre, la Concejalía de Educación y el Museu Arqueológic Torre Font Bona de Banyeres de Mariola, a través de la empresa Didaktia , llevaron a cabo taller didáctico “Evolución humana y origen de las herramientas y el fuego” destinado a los alumnos de 5º de primaria, contando con la participación del C.E.I.P Alfonso Iniesta y Colegio Fundación Ribera. Los participantes pudieron conocer la evolución y desarrollo de la especie humana, así como el proceso de elaboración de herramientas de sílex, el origen del fuego y las ventajas que tuvo para el ser humano. La arqueología experimental es una herramienta que permite transmitir el conocimiento de una forma amena incentivando su participación.

Fem Museu

Des de Museus de Banyeres de Mariola iniciem una nova secció en les nostres xarxes socials; “Fem Museu” vol ser un punt de trobada entre el Museu i la societat, una eina per a mostrar la inestimable col•laboració dels ciutadans, que amb les seues donacions enriqueixen els fons dels museus i, a més, donen la possibilitat a la resta de la població de conéixer un patrimoni relacionat amb els costums i manera de vida dels habitants de Banyeres de Mariola al llarg del temps.Dimarts passat 3 de novembre els familiars de Ricardo Beneyto Sempere “Billota” van donar al Museu de l’Espardenya un peu de sabater que va utilitzar en la seua professió al llarg dels anys a Banyeres de Mariola. Es tracta d’una eina que serveix de suport per a realitzar els arranjaments de les sabates col•locant-los en la part superior de l’enclusa. Des de Museus de Banyeres de Mariola volem mostrar el nostre agraïment per tan interessant aportació.


Desde Museus de Banyeres de Mariola iniciamos una nueva sección en nuestras redes sociales; “Fem Museu” quiere ser un punto de encuentro entre el Museo y la sociedad, una herramienta para mostrar la inestimable colaboración de los ciudadanos, que con sus donaciones enriquecen los fondos de los museos y, además, dan la posibilidad al resto de la población de conocer un patrimonio relacionado con las costumbres y modo de vida de los habitantes de Banyeres de Mariola a lo largo del tiempo. El pasado martes 3 de noviembre los familiares de Ricardo Beneyto Sempere “Billota” donaron al Museu de l’Espardenya un pie de zapatero que utilizó en su profesión a lo largo de los años en Banyeres de Mariola. Se trata de una herramienta que sirve de soporte para realizar los arreglos de los zapatos colocándolos en la parte superior del yunque. Desde Museus de Banyeres de Mariola queremos mostrar nuestro agradecimiento por tan interesante aportación.