Fem Museu

El dijous 12 de novembre personal de Museus de Banyeres de Mariola es va desplaçar fins a la ciutat de València per a recollir la cessió d’una part de la col·lecció de la Farmàcia Francés Camarasa. Es tracta d’objectes i instrumental de laboratori, llibres, medicaments, cartells publicitaris i mobiliari de farmàcia. Tot aquest material ha sigut depositat en el Museu de la Farmàcia, en el qual es procedirà al seu inventari i classificació. Des de Museus de Banyeres de Mariola volem agrair a Blas Francés Camarasa la seua aportació i col·laboració per a continuar dotant de fons al museu.


El jueves 12 de noviembre personal de Museus de Banyeres de Mariola se desplazó hasta la ciudad de Valencia para recoger la cesión de una parte de la colección de la Farmacia Francés Camarasa. Se trata de objetos e instrumental de laboratorio, libros, medicamentos, carteles publicitarios y mobiliario de farmacia. Todo este material ha sido depositado en el Museu de la Farmacia, en el que se procederá a su inventario y clasificación. Desde Museus de Banyeres de Mariola queremos agradecer a Blas Francés Camarasa su aportación y colaboración para seguir dotando de fondos al museo.

Reobertura museus

Davant la millora de la situació sanitària a Banyeres de Mariola, tornem a obrir les nostres portes en l’horari habitual. Us esperem.


Ante la mejora de la situación sanitaria en Banyeres de Mariola, volvemos a abrir nuestras puertas en el horario habitual. Os esperamos.