Xicotets Tesors: el Museu de la Farmàcia de Banyeres de Mariola

Aquesta vesprada a la Casa Bardín hem presentat el Museu de la Farmàcia de Banyeres de Mariola dins del cicle de conferències ‘Xicotets Tresors’ dedicat als museus de la província i organitzat per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.


Esta tarde en la Casa Bardín hemos presentado el Museo de la Farmacia de Banyeres de Mariola dentro del ciclo de conferencias ‘Pequeños tesoros’ dedicado a los museos de la provincia y organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Presentació de la maleta didàctica del Museu de la Farmàcia

Avui presentem in situ, en el Museu de la Farmàcia, la seua maleta didàctica. Aquest recurs, similar als que ja comptem de la Prehistòria i l’espart, serveix per a acostar el museu als centres educatius sense que aquests hagen de desplaçar-se al propi museu. Conté multitud de recursos interactius amb els quals l’alumnat puga interessar-se per la matèria en qüestió.


Hoy presentamos in situ, en el Museo de la Farmacia, su maleta didáctica. Este recurso, similar a los que ya contamos de la Prehistoria y el esparto, sirve para acercar el museo a los centros educativos sin que estos tengan que desplazarse al propio museo. Contiene multitud de recursos interactivos con los que el alumnado pueda interesarse por la materia en cuestión.

El Museu de la Farmàcia ha rebut una donació molt interessant

Hui, el Museu de la Farmàcia ha rebut la donació de nombrosos materials farmacèutics per part de la família Costa-Vidal de La Canyada. Entre aquests, trobem envasos petits de medicaments, caixetes contenidores de pomades, fullets de medicaments i altres objectes relacionats amb el món farmacèutic. Estem molt agraïts d’aquest tipus de donacions, que ens ajuden a augmentar els fons dels nostres museus i col·leccions permanents. Moltes gràcies a la família.


Hoy, el Museo de la Farmacia ha recibido la donación de numerosos materiales farmacéuticos por parte de la familia Costa-Vidal de La Canyada. Entre estos, encontramos envases pequeños de medicamentos, cajitas contenedoras de pomadas, folletos de medicamentos y otros objetos relacionados con el mundo farmacéutico. Estamos muy agradecidos de este tipo de donaciones, que nos ayudan a aumentar los fondos de nuestros museos y colecciones permanentes. Muchas gracias a la familia.

Ahir el Museu de la Farmàcia va estar present als cicles de l’Institut Gil-Albert

Ahir el Museu de la Farmàcia va estar present en el cicle de conferències de Juan Gil-Albert. Instituto Alicantino de Cultura donant a conéixer les seues instal•lacions i la seua col•lecció museogràfica.


Ayer el Museo de la Farmacia estuvo presente en el ciclo de conferencias de Juan Gil-Albert. Instituto Alicantino de Cultura dando a conocer sus instalaciones y su colección museográfica.