Visita guiada al Museu Valencià del Paper

Un altre diumenge més hem tingut visita guiada en el Museu Valencià del Paper. Hui últim cap de setmana de Nadal ha vingut a visitar-nos un grup de gent encantadora procedent de diferents punts de la província. A més de la visita per les diferents sales del museu, hem parlat llargament del patrimoni industrial de la comarca i de la necessitat de donar-lo a conèixer.


Otro domingo más hemos tenido visita guiada en el Museu Valencià del Paper. Hoy último fin de semana de Navidad ha venido a visitarnos un grupo de gente encantadora procedente de distintos puntos de la provincia. Además de la visita por las distintas salas del museo, hemos hablado largo y tendido del patrimonio industrial de la comarca y de la necesidad de darlo a conocer.

Comunicació en les ‘Jornades d’Arqueologia de la Comunitat Valenciana’

Avui hem presentat en nou projecte museogràfic que estem fent en el Museu Arqueològic en les ‘Jornades d’Arqueologia de la Comunitat Valenciana’ amb una comunicació anomenada Museu arqueològic Torre Font Bona un museu accessible per a un edifici inaccessible.


Hoy hemos presentado en nuevo proyecto museográfico que estamos llevando a cabo en el Museo Arqueológico en las ‘Jornadas de Arqueología de la Comunidad Valenciana’ con una comunicación llamada Museo arqueológico Torre Font Bona un museo accesible para un edificio inaccesible.

Cicle de Vida i Rituals de Dol

Hui presentem el nou documental “Cicle de Vida i Rituals de Dol” al nostre canal de Youtube: Museu de la Paraula de Banyeres de Mariola.


Hoy presentamos el nuevo documental “Cicle de Vida i Rituals de Dol” en nuestro canal de Youtube: Museu de la Paraula de Banyeres de Mariola.

Els Teballs i les Dones és finalista a la Mostra Internacional de Cinema Documental de Montaverner

El documental “Els treballs i les dones” està en la selecció oficial com a documental finalista per la Mostra Internacional de Cinema Documental de Montaverner. És una satisfacció per a nosaltres que aquest treball tinga la visibilitat que es mereix i haja sigut seleccionat una vegada més.


El documental “Els treballs i les dones” está en la selección oficial como documental finalista para la Muestra Internacional de Cine Documental de Montaverner. Es una satisfacción para nosotros que este trabajo tenga la visibilidad que se merece y haya sido seleccionado una vez más.

Els Teballs i les Dones seleccionat pel Festival de Cinema Ciutadà Compromés

El documental “Els treballs i les dones” ha estat seleccionat pel Festival de Cinema Ciutadà Compromés que organitza l’Associació Ciutadania i Comunicació de la ciutat de València. És una alegria per a tot l’equip tècnic que el Jurat haja triat el nostre treball.


El documental “Els treballs i les dones ” ha sido seleccionado por el Festival de Cine Ciudadano Comprometido, organizado por la Asociación Ciudadana y Comunicación de la ciudad de Valencia. Es una gran alegría para todo el equipo que el Jurado haya elegido nuestro trabajo.

Estreno de Cicle de Vida i Rituals de Dol en el Teatre Principal

Hui hem estrenat el cinquè documental del Museu de la Parabra “Cicle de vida i rituals de dol” en el Teatre Principal de Banyeres.


Hoy hemos estrenado el quinto documental del Museo de la Parabra “Cicle de vida i rituals de dol” en el Teatro Principal de Banyeres.

Presentació del documental Els Treballs i les Dones

Hui, 8 de març, dia de la dona, presentem el nou documental del Museu de la Paraula “Els Treballs i les Dones” al nostre canal de Youtube.


Hoy, 8 de marzo, día de la mujer, presentamos el nuevo documental del Museo de la Palabra “Els Treballs i les Dones” en nuestro canal de Youtube.

El Museu Arqueològic Torre Font-Bona continua inventariant els seus fons arqueológics

Des del Museu Arqueològic Torre Font-Bona continuem duent a terme l’inventari dels fons arqueològics dels jaciments de Banyeres de Mariola. Aquesta tasca és essencial per a poder conéixer millor i estudiar aquells objectes recuperats en excavacions i prospeccions i que ens parlen de la nostra història.
—————————–
Desde el Museo Arqueológico Torre Font-Bona continuamos llevando a cabo el inventario de los fondos arqueológicos de los yacimientos de Banyeres de Mariola. Esta tarea es esencial para poder conocer mejor y estudiar aquellos objetos recuperados en excavaciones y prospecciones y que nos hablan de nuestra historia.

El Museu de la Farmàcia ha rebut una donació molt interessant

Hui, el Museu de la Farmàcia ha rebut la donació de nombrosos materials farmacèutics per part de la família Costa-Vidal de La Canyada. Entre aquests, trobem envasos petits de medicaments, caixetes contenidores de pomades, fullets de medicaments i altres objectes relacionats amb el món farmacèutic. Estem molt agraïts d’aquest tipus de donacions, que ens ajuden a augmentar els fons dels nostres museus i col·leccions permanents. Moltes gràcies a la família.


Hoy, el Museo de la Farmacia ha recibido la donación de numerosos materiales farmacéuticos por parte de la familia Costa-Vidal de La Canyada. Entre estos, encontramos envases pequeños de medicamentos, cajitas contenedoras de pomadas, folletos de medicamentos y otros objetos relacionados con el mundo farmacéutico. Estamos muy agradecidos de este tipo de donaciones, que nos ayudan a aumentar los fondos de nuestros museos y colecciones permanentes. Muchas gracias a la familia.

El Museu Valencià del Paper obté la Q de Qualitat Turística per tercer any consecutiu

Per tercer any consecutiu, el Museu Valencià del Paper ha obtingut la Q de Qualitat Turística per a museus que atorga l’ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola) seguint la norma UNE 302002. Es tracta d’una ferramenta essencial per a millorar la qualitat de la prestació dels serveis de visita i activitats complementàries.


Por tercer año consecutivo, el Museo Valenciano del Papel ha obtenido la Q de Calidad Turística para museos que otorga lo ICTE (Instituto para la Calidad Turística Español) siguiendo la norma UNE 302002. Se trata de una herramienta esencial para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de visita y actividades complementarias.
#qcalidad #icte #museos #museus #museuvalenciadelpaper #banyeresdemariola #qualitatturistica #calidadturistica