El Museu Arqueològic Torre Font-Bona continua inventariant els seus fons arqueológics

Des del Museu Arqueològic Torre Font-Bona continuem duent a terme l’inventari dels fons arqueològics dels jaciments de Banyeres de Mariola. Aquesta tasca és essencial per a poder conéixer millor i estudiar aquells objectes recuperats en excavacions i prospeccions i que ens parlen de la nostra història.
—————————–
Desde el Museo Arqueológico Torre Font-Bona continuamos llevando a cabo el inventario de los fondos arqueológicos de los yacimientos de Banyeres de Mariola. Esta tarea es esencial para poder conocer mejor y estudiar aquellos objetos recuperados en excavaciones y prospecciones y que nos hablan de nuestra historia.

El Museu de la Farmàcia ha rebut una donació molt interessant

Hui, el Museu de la Farmàcia ha rebut la donació de nombrosos materials farmacèutics per part de la família Costa-Vidal de La Canyada. Entre aquests, trobem envasos petits de medicaments, caixetes contenidores de pomades, fullets de medicaments i altres objectes relacionats amb el món farmacèutic. Estem molt agraïts d’aquest tipus de donacions, que ens ajuden a augmentar els fons dels nostres museus i col·leccions permanents. Moltes gràcies a la família.


Hoy, el Museo de la Farmacia ha recibido la donación de numerosos materiales farmacéuticos por parte de la familia Costa-Vidal de La Canyada. Entre estos, encontramos envases pequeños de medicamentos, cajitas contenedoras de pomadas, folletos de medicamentos y otros objetos relacionados con el mundo farmacéutico. Estamos muy agradecidos de este tipo de donaciones, que nos ayudan a aumentar los fondos de nuestros museos y colecciones permanentes. Muchas gracias a la familia.

El Museu Valencià del Paper obté la Q de Qualitat Turística per tercer any consecutiu

Per tercer any consecutiu, el Museu Valencià del Paper ha obtingut la Q de Qualitat Turística per a museus que atorga l’ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola) seguint la norma UNE 302002. Es tracta d’una ferramenta essencial per a millorar la qualitat de la prestació dels serveis de visita i activitats complementàries.


Por tercer año consecutivo, el Museo Valenciano del Papel ha obtenido la Q de Calidad Turística para museos que otorga lo ICTE (Instituto para la Calidad Turística Español) siguiendo la norma UNE 302002. Se trata de una herramienta esencial para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de visita y actividades complementarias.
#qcalidad #icte #museos #museus #museuvalenciadelpaper #banyeresdemariola #qualitatturistica #calidadturistica

Visita de les veïnes i veïns del barri de Sant Marcel·lí de València

El passat dissabte 27 de novembre vam rebre la visita d’un grup de persones del barri de Sant Marcel·lí de València. Durant aquesta jornada, van poder visitar el Museu Valencià del Paper i descobrir com s’elaborava aquest en Banyeres de Mariola. Per altra banda, també van poder gaudir del nostre entorn i dels racons amb encant del nostre poble.

El pasado sábado 27 de noviembre recibimos la visita de un grupo de personas del barrio de San Marcel·lí de València. Durante esta jornada, pudieron visitar el Museu Valencià del Paper y descubrir como se elaboraba este en Banyeres de Mariola. Por otro lado, también pudieron disfrutar de nuestro entorno y de los rincones con encanto de nuestro pueblo.

Visita dels alumnes de 2n de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta al Museu Valencià del Paper

El Museu Valencià del Paper va acollir ahir la visita dels alumnes de 2n de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta amb l’objectiu de divulgar els continguts del Museu entre els escolars del municipi. D’aquesta manera es pretén col·laborar amb la formació dels xiquets i xiquetes per tal de donar-los a conèixer aspectes importants relacionats amb la geografia i la història de Banyeres de Mariola. Esperem que aquesta experiència siga profitosa per al seu aprenentatge.


El Museu Valencià del Paper acogió ayer la visita de los alumnos de 2.º de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta con el objetivo de divulgar los contenidos del Museo entre los escolares del municipio. De este modo se pretende colaborar con la formación de los niños y niñas para darlos a conocer aspectos importantes relacionados con la geografía y la historia de Banyeres de Mariola. Esperamos que esta experiencia sea provechosa para su aprendizaje.

El Museu Arqueològic Torre Font-Bona rep una subvenció de la Diputació d’Alacant.

El passat mes d’agost, l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant va publicar en el Butlletí Oficial de la Província, la convocatòria de subvencions a Ajuntaments, Fundacions i altres entitats sense fi de lucre, de la província d’Alacant, per a museus i col·leccions museogràfiques permanents, en la seua anualitat 2021. El Museu Torre Font-Bona va demanar la subvenció per a la catalogació i exhibició de peces arqueològiques del jaciment de Serrella i per a la recreació d’una cova amb el crani d’un ós. Aquesta proposta s’emmarca dins del procés de millora del discurs expositiu del museu per fer-lo més atractiu i didàctic als visitants. L’import d’aquesta subvenció ha sigut de 4.144,25 euros.


El pasado mes de agosto, la Excma. Diputación Provincial de Alicante publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, Fundaciones y otras entidades sin fin de lucro, de la provincia de Alicante, para museos y colecciones museográficas permanentes, en la suya anualidad 2021. El Museo Torre Font-Bona pidió la subvención para la catalogación y exhibición de piezas arqueológicas del yacimiento de Serrella y para la recreación de una cueva con el cráneo de un oso. Esta propuesta se enmarca dentro del proceso de mejora del discurso expositivo del museo para hacerlo más atractivo y didáctico a los visitantes. El importe de esta subvención ha sido de 4.144,25 euros.

Ahir el Museu de la Farmàcia va estar present als cicles de l’Institut Gil-Albert

Ahir el Museu de la Farmàcia va estar present en el cicle de conferències de Juan Gil-Albert. Instituto Alicantino de Cultura donant a conéixer les seues instal•lacions i la seua col•lecció museogràfica.


Ayer el Museo de la Farmacia estuvo presente en el ciclo de conferencias de Juan Gil-Albert. Instituto Alicantino de Cultura dando a conocer sus instalaciones y su colección museográfica.