Contingut multimèdia

Totes les fotos que es fan/farán en exposicions, inauguracions, etc… serán penjades a aquesta pàgina.

Todas las fotos que se realizan/realizarán en exposiciones, inauguraciones, etc… serán colgadas en esta página.