ANY 2000

  • ESPOSICIÓ: Mostra itinerant del pintor alacantí Jose Saborit al Museu del Paper.

Exposición: Muestra itinerante del pintor alicantino Jose Saborit en el Museu del Paper.

 

I TALLER DE CATXERULOS

  • El passat mes de juny es va celebrar al museu, el Primer Taller de Catxerulos amb l’assistència de més de cent cinquanta participants, xiquets i majors.

El pasado mes de junio se celebró en el museo, el Primer Taller de Cometas con la asistencia de más de ciento cincuenta participantes, niños y mayores.

Exposició: “Molins del Riu Vinalopó: Banyeres de Mariola i Bocairent”

  • Del 28 de juliol al 10 de setembre, al Museu Valencià del Paper es va establir l’exposició “Molins del Riu Vinalopó: Banyeres de Mariola i Bocairent”.

Del 28 de julio al 10 de septiembre, en el Museu Valencià del Paper, se estableció la exposcición “Molinos del Río Vinalopón: Banyeres de Mariola y Bocairent”

I TALLER DE DISSENY I CONFECCIÓ DE TRATGES DE PAPER.

  • A principis de desembre es va celebrar el I Taller de Disseny i Confecció de Tratges en Paper, amb l’assistència de nombroses modistes de Banyeres.

A principios de diciembre se celebró el I Taller de Deseño y Confección de Trajes en Papel, con la asistencia de numerosas modistas de Banyeres.

II CONCURS DE TRATGES EN PAPER.

  • El 15 de desembre es va celebrar el II Concurs de Tratges en Paper, amb la desfilada de trenta-huit models de gran bellessa i varietat.

El 15 de diciembre se celebró el II Concurso de Trajes en Papel, con el desfile de treinta y ocho modelos de gran belleza y variedad.

CONFECCIÓ GUIA DIDÀCTICA DEL MUSEU

  • Desenvolupament d’un curs en col·laboració amb el CEFIRE d’Alcoi, iniciat el passat mes d’octubre, i que finalitzarà el pròxim maig, destinat a la confecció d’una guia didàctica del museu per a escolars i en el que van participar vora una vintena de professors de Banyeres.

Desarrollo de un curso en colaboración con el CEFIRE de Alcoy, iniciado el pasado mes de octubre, y que finalizará el próximo mayo, destinado a la confección de una guía didáctica del museo para escolares y en el que participaron cerca de veinte profesores de Banyeres.

PRESÈNCIA DE COMPONENTS D’AVAM.

  • El 17 de juny ens van honrar amb la seua presència varios components de l’AVAM (Associació Valenciana d’Amics dels Museus) amb el seu president Enrique Guinot, professor del Departament d’Història Medieval de la UA, i el seu secretari Luis Pablo Martínez.

El 17 de junio nos honraron con su presencia varios componentes de la AVAM (Asociación Valenciana de Amigos de los Museos) con su presidente Enrique Guinot, profesor del Departamento de Historia Medieval de la UA, y su secretario Luis Pablo Martínez.

II JORNADES DE PAPER A SARRIÀ DE TER

  • Durant els dies 6, 7 i 8 d’octubre es va celebrar en Sarrià de Ter (Girona) les II jornades de Paper, on les autoritats van tindre unes paraules especials d’agraïment per a nosaltres, amb desitjos de un estretament de relacions i col.laboracions.

Durante los días 6, 7 y 8 de octubre se celebró en Sarrià de Ter (Gerona) las II Jornadas de Papel, donde las autoridades tuvieron unas palabras especiales de agradecimiento para nosotros, con deseos de un estrechamiento de relaciones y colaboraciones.

OBRA DE TOMÁS MEDINA

  • El 15 de setembre va tindre lloc la presentació en el nostre Museu de la recent obra de l’historiador Tomás Pérez Medina: els molins d’aigua en les comarques del Vinalopó (1500-1840) obra en la que destaquen alguns aspectes de la molineria de Banyeres.

El de 15 de septiembre tuvo lugar la presentación en nuestro Museo de la reciente obra del historiador Tomás Pérez Medina: los molinos de agua en las comarcas del Vinalopó (1500-1840) obra en la que destacan algunos aspectos de la molinería de Banyeres.