ANY 2002

EXPOSICIÓ TRATGES DE PAPER.

  • Exposició dels tratges presentats al III Concurs de Tratges de Paper, l’exposició es va celebrar en gener de 2002.

Exposición de los trajes presentados en el III Concurso de Trajes de Papel, la exposición se celebró en enero de 2002.

TALLER DE CONFECCIÓ DE MATERIAL ECOLÒGIC.

  • Del 25 al 28 de febrer en col·laboració amb el Programa Municipal de formació de Persones Adultes, es va dur a terme un taller de confecció de material ecològic.

Del 25 al 28 de febrero en colaboración con el Programa Municipal de Formación de Personas Adultas, se llevó a cabo un taller de confección de material ecológico.

 

JORNADES DE PORTES OBERTES. 

  • Els dies 18 i 19 de maig es va realitzar la Jornada de Portes Obertes al Museu Valencià del Paper coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, es van celebrar tallers i visites guiades al museu.

Los días 18 y 19 de mayo se realizó la Jornada de Puertas Abiertas en el Museu Valencià del Paper coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, se celebraron talleres y visitas guiadas.

TALLER DE TITELLES DE PAPER ARRUGAT.

  • El taller de titelles de paper arrugat, fet al Museu  Valencià del Paper, va estar dirigit per a professors d’educació infantil.

El taller de títeres de papel arrugado, hecho en el Museu Valencià del Paper, estuvo dirigido para profesores de educación infantil.

  • III Taller de catxerulos realizat en juny.

III Taller de cometas realizado en junio.

TALLER D’ORNAMENTS NADALENCS.

  • En desembre de 2002 es va dur a terme un taller d’ornaments nadalencs amb paper, amb la col·laboració de l’Associació d’Ames de Casa de Banyeres de Mariola.

En diciembre de 2002 se llevó a cabo un taller de adornos navideños con papel, con la colaboración de la Asociación de Amas de Casa de Banyeres de Mariola.

CONCURS DE TRATGES DE PAPER.

  • El 13 de decembre del 2002 es va realitzar el IV Concurs de tratges de paper al Teatre Principal de Banyeres.

El 13 de diciembre del 2002 se realizó el IV Concurs de tratges de paper en el Teatre Principal de Banyeres.