ANY 2006

  • Exposició “El paper de l’escola 1900-1975”, el 23 de setembre de 2005 al 7 de gener de 2007. Visites guiades i taller a l’Exposició “El paper de l’escola 1900-1975” del 17 de gener fins al 21 de gener. Dirigit a alumnes d’Infantil, Primària, Secundària i Taller Ocupacional.

Exposición ” El paper de l’escola 1900-1975″ del 23 de septiembre de 2005 al 7 de enero de 2007. Visitas guiadas y taller en la exposición ” El paper de l’escola 1900-1975″ del 17 de enero hasta el 21 de enero. Dirigido a alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Taller Ocupacional.

  • Exposició de la VI Edició del Concurs de Vestits de Paper, del 26 de gener al 28 de febrer.

Exposición de la VI Edición del Concurso de Vestidos de Papel, del 26 de enero al 28 de febrero.

  • Maleta didàctica del Museu Valencia del Paper. Taller amb alumnes de Primària entre març i abril, dirigit als alumnes de primària del Col·legi Fundació Ribera. Presentació de la maleta el 23 de març de 2006 en la Casa Cultura.

Maleta didáctica del Museu València del Paper, talleres con alumnos de Primaria entre marzo y abril, dirigido a los alumnos de primaria del Colegio Fundación Ribera. Presentación de la maleta el 23 de marzo de 2006 en la Casa Cultura.

 

 

  • Exposició biennal d’arts plàstiques Art nostre’06 a la sala d’exposicions temporals del Museu Valencià del Paper del 5 al 29 de maig.

Exposición bienal de artes plásticas Art nostre’06 en la sala de exposiciones temporales del Museu Valencià del Paper del 5 al 29 de mayo.

  • Conferència amb motiu del dia internacional dels museus “L’arqueologia en les ciutats actuals. El cas de Banyeres de Mariola” a càrrec de José Luis Simón, realitzada el 18 de maig.

Conferencia con motivo del día internacional de los museos “La arqueología en las ciudades actuales. El caso de Banyeres de Mariola” a cargo de José Luis Simón, realizada el 18 de mayo.

  • Nombroses visites i taller al Museu Valencià del Paper per part dels col·legis de la localitat.

Numerosas visitas y talleres en el Museu Valencià del Paper por parte de los colegios de la localidad.

  • Jornades de Portes Obertes el dia 22 de maig amb motiu del Dia Internacional dels Museus.

Jornadas de Puertas Abiertas el día 22 de mayo con motivo del Día Internacional de los Museos.

  • Visites guiades i taller de paper a mà, amb la representació figurativa dels operaris d’un molí paperer.

Visitas guiadas y taller de papel a mano, con la representación figurativa de los operarios de un molino papelero.

  • Els concerts del Museu Valencià del Paper el dia 31 d’agost amb la participació de Urbària Rurana.

Los conciertos del Museu Valencià del Paper el día 31 de agosto con la participación de Urbaria Rurana.