ANY 2007

 • Presentació “quadern de camp: la ruta dels molins” 12 de gener.

Presentación “quadern de camp: la ruta dels molins” 12 de enero.

 • Taller de reciclatge de paper a alumnes de 2n A, B, C d’Alfonso Iniesta el 15 i 19 de gener.

Taller de reciclaje de papel a alumnos de 2º A, B, C de Alfonso Iniesta el 15 y 19 de enero.

 • Taller de reciclatge de paper a alumnes de 5é A, B, C d’Alfonso Iniesta el 5, 6 i 7 de febrer.

Taller de reciclaje de papel a alumnos de 5º A, B, C de Alfonso Iniesta el 5, 6 y 7 de febrero.

 • Exposició de treballs presentats per a l’anteprojecte de l’auditori en Villa Rosario. del 15 de març al 1 d’abril.

Exposición de trabajos presentados para el anteproyecto del auditorio en Villa Rosario del 15 de marzo al 1 de abril.

 • Exposició de tratges festers confeccionats en paper. Del 20 d’abril al 3 de juny. Sala d’exposicions del Museu Valencià del Paper, va ser inaugurada el 20 d’abril.

Exposición de trajes festeros confeccionados en papel. Del 20 de abril al 3 de junio. Sala de exposiciones del Museu Valencià del Paper, fue inaugurada el 20 de abril.

 • Jornades de portes obertes el 13 de maig  per el Dia Internacional dels Museus. Visites guiades i taller de paper a mà, taller de retallables i representació figurativa dels operaris d’un molí paperer.

Jornadas de puertas abiertas el 13 de mayo por el Dia Internacional de los Museos. Visitas guiadas y taller de papel a mano, taller de recortables y representación figurativa de los operarios de un molino papelero.

 • Conferència: “Festes i jocs populars a Banyeres de Mariola”

Conferència “Festes i jocs populars a Banyeres de Mariola” a càrrec d’Àlvaro Monferrer el dia 1 de juny a la Casa de la Cultura.

Conferencia “Festes i jocs populars a Banyeres de Mariola” a cargo de Álvaro Monferrer el día 2 de junio en la Casa de la Cultura.

 • Conferència amb motiu de la commemoració del Dia Internacional dels Museus d’Inmaculada Aguilar “Recuperar el patrimoni industrial” el divendres 18 de maig a la Casa de Cultura. Alvaro Monferrer “Festes i jocs populars a Banyeres de Mariola” divendres 1 de juny  a la Casa de Cultura.

Conferencia con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Museos de Inmaculada Aguilar “Recuperar el patrimonio industrial” el viernes 18 de mayo a la Casa de Cultura. Alvaro Monferrer “Fiestas y juegos populares en Banyeres de Mariola” el viernes 1 de junio en la Casa de Cultura.

 • Exposició d’objectes del Museu Valencià del paper en el castell de Santa Bàrbara, a petició d’APEG el 24 de juny

Exposición de objetos del Museu Valencià del Paper en el castillo de Santa Bárbara, a petición de APEG el 24 de junio.

 • Els concerts del Museu Valencià del Paper al Parc Municipal de Vil·la Rosario el divendres 7 de setembre amb la col·laboració d’Ester Andujar Group amb Celebrating Cole Porter / Jazz & Fussion.

Los conciertos del Museu Valencià del Paper en el Parque Municipal de Villa Rosario el viernes 7 de septiembre con la colaboración de Ester Andujar Group con Celebrating Cole Porter / Jazz & Fussion

 • VII concurs de vestits de paper  el divendres 14 de desembre al Teatre Principal.

VII concurso de trajes de papel el viernes 14 de diciembre en el Teatro Principal.