ANY 2018

  • Exposició de vestits de paper del XI Concurs de Vestits de Paper. Del 20 de desembre  de 2017 al 14 de gener de 2018.

Exposición de trajes de papel del XI Concurso de Trajes de papel. Del 20 de diciembre de 2017 al 14 de enero de 2018.

 

  • 65 alumnes del IES La Laguna de Torrevieja van visitar el dia 24 de gener el Museu Valencià del Paper, on van tindre l’oportunitat de realitzar el taller de paper a mà.

65 alumnos del IES La Laguna de Torrevieja nos visitaron el día 24 de enero en el Museu Valencià del Paper, donde tuvieron la oportunidad de realizar el taller de papel a mano.

  • El 26 de gener, els alumnes de 2n de Primària del col·legi Alfonso Iniesta, van visitar el Museu Valencià del Paper.

El 26 de enero, los alumnos de 2º de Primaria del colegio Alfonso Iniesta, visitaron el Museu Valencià del Paper.

PEÇA DEL MES DE FEBRER.

  • El matí del 16 de febrer, els alumnes del máster en Gestió del Patrimoni, van visitar el Museu de l’Espardenya i el Museu Valencià del Paper.

La mañana del 16 de febrero, los alumnos del máster en Gestión del Patrimonio, visitaron el Museu de l’Espardenya y el Museu Valencià del Paper.

PEÇA DEL MES DE JULIOL.

  • El Museu Valencià del Paper assiteix a la sessió de diagnòstic dels museus per part de l’ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola) a València.

El Museu Valencià del Paper asiste a la sesión de diagnóstico de los museos por parte del ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) en Valencia.