ANY 2019

EL PODCAST COM A RECURS EDUCATIU

 • Durant el mes de desembre s’han fet diverses xarrades a classes de 6é de primària del CEIP Alfonso Iniesta per estudiar els panells del Museu Valencià del Paper. La finalitat es que els alumnes comprenguen els continguts del Museu i graven les audioguies de la seua exposició mitjançant podcast que seran col·locats als panells a través de codis QR.

Durante el mes de diciembre se han hecho varias charlas a clases de 6º de primaria del CEIP Alfonso Iniesta para estudiar los paneles del Museu Valencià del Paper. La finalidad es que los alumnos comprendan los contenidos del museo y graben las audioguías de su exposición mediante podcast que serán colocados a los paneles a través de códigos QR.

20191204_114028

VISITA ALUMNES PROGRAMA ERASMUS

 • El dimecres 6 d’octubre alumnes i professors de 1º de Batxillerat de Finlàndia, Irlanda, Itàlia i Espanya, dins d’un programa d’intercanvi d’Erasmus, van realitzar una visita guiada a la Ruta dels Molins, podent gaudir d’un paisatge immillorable amb la caiguda de les fulles a la tardor.

El miércoles 6 de octubre alumnos y profesores de 1º de Bachillerato de Finlandia, Irlanda, Italia y España, dentro de un programa de intercambio de Erasmus, realizaron una visita guiada a la Ruta dels Molins, pudiendo disfrutar de un paisaje inmejorable con la caída de las hojas en otoño.

IMG-20191106-WA0011

VISITA FEDERACIÓ D’EMPRESARIS DEL METALL. 

 • El dissabte 27 de juliol, la Federació d’Empresaris del Metall d’Alacant va visitar el Museu Valencià del Paper.

El sábado 27 de julio, la Federación de Empresarios del Metal de Alicante visitó el Museu Valencià del Paper.

 

DONACIÓ FILLS CRISTÓBAL ALBERO. 

 • El passat dimarts 23 de juliol, vam rebre  una donació de nombrosos llibres i fotografies relacionades amb la història de Banyeres per part dels fills de Cristóbal Albero al Museu Valencià del Paper.

El pasado martes 23 de julio, recibimos una donación de numerosos libros y fotografías relacionadas con la historia de Banyeres por parte de los hijos de Cristóbal Albero al Museu Valencià del Paper. 

VISITA AGÈNCIA PAUVI.

 • El passat dissabte 15 de juny ,un grup de jubilats procedents de València van visitar el Museu Valencià del Paper. La visita, va estar organitzada per “ L’Agència PAUVI”.

El pasado sábado 15 de junio, un grupo de jubilados procedentes de Valencia visitaron el Museu Valencià del Paper. La visita, estuvo organizada por “La Agencia PAUVI”.

 

VISITA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PARLA ALEMANYA.

 • El passat divendres 14 de juny, un grup de visitants procedents d’Orihuela i Torrevieja els quals formaven part de” l’Associació de Veïns de Parla Alemanya” van visitar  el Museu Valencià del Paper

El pasado viernes 14 de junio, un grupo de visitantes procedentes de Orihuela y Torrevieja los cuales formaban parte de la “Asociación de Vecinos de Habla Alemana” visitaron el Museu Valencià del Paper.

VISITA GERIÀTRIC.

 • El dimecres 12 de juny, van visitar el Museu Valencià del Paper membres del geriàtric de Banyeres de Mariola.

El miércoles 12 de junio, visitaron el Museu Valencià del Paper miembros del geriátrico de Banyeres de Mariola.

 

TALLER DE PAPER RECICLAT.

 • Els passats dies 6 i 7 de juny el Museu Valencià del Paper va organitzar una sèrie de tallers realitzats per Mireia Calero i Mariola Núñez, per a conscienciar de la importància que té el reciclatge. El dimecres 5 de juny, va ser el Dia Mundial del Medi Ambient. En ell, van particpar els alumnes de 1er de Primària dels col·legis Fundació Ribera, Alfonso Iniesta i el TAPIS de Banyeres de Mariola.

Los pasados días 6 y 7 de junio el Museu Valencià del Paper organizó una serie de talleres realizados por Mireia Calero y Mariola Núñez, para concienciar de la importancia que tiene el reciclaje. El miércoles 5 de junio, fue el Día Mundial del Medio Ambiente. En él, participaron los alumnos  de 1º de Primaria de los colegios Fundación Ribera, Alfonso Iniesta y el TAPIS de Banyeres de Mariola.

VISITA de l’associació AFA.

 • El passat 5 de juny, va visitar el Museu Valencià del Paper l’associació AFA de Banyeres de Mariola.

El pasado 5 de junio, visitó el Museu Valencià del Paper la asociación AFA de Banyeres de Mariola.

 

VISITA I.E.S. COTES BAIXES. 

 • El dilluns 3 de juny, el Museu Valencià del Paper va participar al projecte “Cotes està de moda!” a l’I.E.S Cotes Baixes d’Alcoi. On va explicar el Concurs de Trajes de Paper mitjançant una projecció als alumnes de 1er . E.S.O.

El lunes 3 de junio, El Museu Valencià del Paper participó al proyecto “¡Cotes está de moda!” al I.E.S Cotes Baixes de Alcoy. Donde explicó el Concurso de Trajes de Papel mediante una proyección a los alumnos de 1ºESO.

PRESENTACIÓ AUDIOGUIES MUSEU VALENCIÀ DEL PAPER. 

 • El divendres 31 de maig, al Teatre Principal es va fer la presentació d’audioguies del Museu Valencià del Paper utilitzan el Podcast i codis QR per a llegir i escoltar els visitants a través de dispositius mòbils. Van estar presents els directors del CEFIRE d’Elda, Xàtiva i Alcant, els assesors TIC dels CEFIRE de Xàtiva i Elda, la Inspectora d’Educació, així com els integrants del Seminari.

El viernes 31 de mayo, al Teatro Principal se hizo la presentación de audioguías del Museu Valencià del Paper utilizando el Podcast y códigos QR para leer y escuchar los visitantes mediante dispositivos móviles. Estuvieron presentes los directores del CEFIRE de Elda, Játiva y Alicante, los asesores TIC de los CEFIRE de Játiva y Elda, la Inspectora de Educación, así como los integrantes del Seminario.

VISITA FUNDACIÓ RIBERA I DE L’I.E.S ONTINYENT. 

 • El dimecres 15 de maig, varem rebre la visita de 43 alumnes i 3 professors del col·legi Fundació Ribera i del I.E.S. Ontinyent, on varen veure l´antic refugi anti-aeri de la Guerra Civil i el Museu Valencià del Paper.

El miércoles 15 de mayo, recibimos la visita de 43 alumnos y 3 profesores del colegio Fundación Ribera y del I.E.S. Ontinyent, donde vieron el antiguo refugio antiaéreo de la Guerra Civil y el Museu Valencià del Paper.

VISITA ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES DE  SAN JOAN (ALACANT).

 • El passat divendres 10 de maig, van visitar el Museu Valencià del Paper l’Associació de pensionistes de San Joan (Alacant).

El pasado viernes 10 de mayo, visitaron el Museu Valencià del Paper la Asociación de pensionistas de San Juan (Alicante).

 

VISITA SERVICI DE TELEASSISTÈNCIA.

 • El passat dijous 8 de maig, el Servici de Teleassistència de Banyeres de Mariola va visitar el Museu Valencià del Paper.

El pasado jueves 8 de mayo, el Servicio de Teleasistencia de Banyeres de Mariola visitó el Museu Valencià del Paper.

 

VISITA 3ER INFANTIL MUSEU VALENCIÀ DEL PAPER.

 • El passat dimecres 8 de maig, els alumnes de 3er d’infantil del C.E.I.P Alfonso Iniesta ens van visitar al Museu Valencià del Paper i realitzaren el taller de fer paper a mà.

El pasado miércoles 8 de mayo, los alumnos de 3º de infantil del C.E.I.P. Alfonso Iniesta nos visitaron al Museu Valencià del Paper y realizaron el taller de hacer papel a mano.


VISITA IES PROFESSOR MANUEL BROSETA.

 • El dijous 28 de març, 28 alumnes de 1r ESO del IES Professor Manuel Broseta van visitar el Museu Valencià del Paper i van realitzar el taller de paper a mà.

El jueves 28 de marzo, 28 alumnos de 1ºESO del IES Professor Manuel Broseta visitaron el Museu Valencià del Paper y realizar el taller de papel a mano.

dav

VISITA IES PROFESSOR MANUEL BROSETA. 

 • El dimecres 27 de març, 24 alumnes de 1r ESO del IES Professor Manuel Broseta van visitar el Museu Valencià del Paper i van realitzar el Taller de Paper a mà.

El miércoles 27 de marzo, 24 alumnos de 1ºESO del IES Professor Manuel Broseta visitaron el Museu Valencià del Paper y realizaron el Taller de Papel a mano.

VISITA TALLER OCUPACIONAL.

 • El dilluns 18 de març de matí el grup del Taller Ocupacional de Banyeres de Mariola va visitar  el Museu Valencià del Paper.

El lunes 18 de marzo de mañana el grupo del Taller Ocupacional de Banyeres de Mariola visitó  el Museu Valencià del Paper.

MUSEU VALENCIÀ DEL PAPER.

 • El paper de la nostra història

El papel de nuestra historia

 • El passat dia 24 de febrer, després d’un any tancat per remodelació, va obrir de nou les portes el Museu Valencià del Paper. Un museu modern, concorde amb els dissenys museogràfics que es realitzen a l’actualitat.

  El pasado día 24 de febrero, después de un año cerrado por remodelación, abrió de nuevo sus puertas el Museu Valencià del Paper. Un museo moderno, concorde con los diseños museográficos que se realizan en la actualidad.