ANY 2018

  • El passat 12 i 13 de gener vam assistir al seminari d’Arquitectura industrial: patrimoni  enfront a la llei en la sala de projeccions de l’Escola d’Arquitectura de la UPV, dins del marc de l’assignatura d’arquitectura en el patrimoni industrial del màster de conservació de Patrimoni de la Universitat Politècnica de Valencia, en les quals vam tenir interessants comunicacions que ens van fer reflexionar sobre la protecció del nostre patrimoni industrial.

El pasado 12 y 13 de enero asistimos al seminario de Arquitectura industrial: patrimonio frente a la ley en la sala de proyecciones de la Escuela de Arquitectura de la UPV, dentro del marco de la asignatura de arquitectura en el patrimonio industrial del máster de conservación de Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, en los que tuvimos interesantes comunicaciones que nos hicieron reflexionar sobre la protección de nuestro patrimonio industrial.

  • El passat 17 de gener vam assistir a les jornades pràctiques del Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques a la Comunitat Valenciana realitzades en l’Àgora d’Alcoi.

El pasado 17 de enero asistimos a las jornadas prácticas del Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas a la Comunidad Valenciana realizadas en el Ágora de Alcoy.

  • El matí del 19 de gener, els alumnes del màster en Gestió del Patrimoni, dins de la jornada pràctica d’arqueologia, van visitar el centre històric, el castell, el refugi antiaeri de la Guerra Civil i el Museu Arqueològic Torre Font Bona,  fent una anàlisi pràctic, a fi d’elaborar recursos per al desenrotllament turístic a Banyeres de Mariola.

La mañana del 19 de enero, los alumnos del máster en Gestión del Patrimonio, dentro de la jornada práctica de arqueología, visitaron el centro histórico, el castillo, el refugio antiaéreo de la Guerra Civil y el Museu Arqueològic Torre Font Bona,  haciendo un análisis práctico, con el fin de elaborar recursos para el desarrollo turístico en Banyeres de Mariola.

  • El dijous 8 de febrer ens traslladem amb la Maleta Didàctica de la Prehistòria fins al centre escolar Fundació Ribera on els alumnes de 3r de Primària van aprendre com vivien els nostres avantpassats, com fer el foc, la caça, les pintures en les coves, entre altres coses més.

El jueves 8 de febrero nos trasladamos con la Maleta Didáctica de la Prehistoria hasta el centro escolar Fundación Ribera donde los alumnos de 3º de Primaria aprendieron como vivían nuestros ancestros, como hacer el fuego, la caza, las pinturas en las cuevas, entre otras cosas más.

  • El divendres 16 de febrer, els alumnes de 2n de Primària del col·legi Alfonso Iniesta, van visitar el Museu Arqueològic Torre Font Bona.

El viernes 16 de febrero, los alumnos de 2º de Primaria del colegio Alfonso Iniesta, visitaron el Museu Arqueològic Torre Font Bona.

  • La Maleta Didàctica de la Prehistòria va visitar el dia 16 de febrer als alumnes de 1º de ESO de l’IES Professor Manuel Broseta.

La maleta didáctica de la Prehistoria visitó el día 16 de febrero a los alumnos de 1º de ESO del IES Professor Manuel Broseta. 

PEÇA DEL MES DE MARÇ.

  • El dimecres 11 d’abril  els investigadors del INAPH de l’Universitat d’Alacant Ignasi Grau Mira i Julia Sarabia Bautista, junts amb els seus alumnes, visitaren el Museu Arqueològic Torre Font Bona.

El miércoles 11 de abril, los investigadores del INAPH de la Universidad de Alicante Ignasi Grau Mira y Julia Sarabia Bautista, junto con sus alumnos, visitaron el Museu Arqueològic Torre Font Bona.

 

  • El dijous 14 de juny, el Museu Arqueològic Torre Font Bona va rebre la visita de 8 dones del grup de tele-asistència de Banyeres de Mariola.

El jueves 14 de junio, el Museu Arqueològic Torre Font Bona recibió la visita de 8 mujeres del grupo de tele-asistencia de Banyeres de Mariola.

 

 

 

 

PEÇA DEL MES D’AGOST.

VISITA AL MUSEU  ARQUEOLÒGIC D’ALUMNES DE L’ESCOLA DE PERSONES ADULTES

  • Com cada any, els alumnes de l’Escola de Persones Adultes ens van visitar en el Museu Arqueològic de la Torre de la Font Bona el día 15 d’Octubre.

Como cada año, los alumnos de la Escuela de Personas Adultas nos visitaron en el Museu Arqueològic de la Torre de la Font Bona el día 15 de Octubre.

 

DOCUMENTAN EN SERRELLA UNA OCUPACIÓN MILENARIA DE LA PREHISTORIA AL MEDIEVO.
Los investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) de la Universidad de Alicante Ignasi Grau Mira y Julia Sarabia Bautista han desarrollado investigaciones arqueológicas en Serrella de Banyeres de Mariola.
En esta ocasión se ha centrado en uno de los sitios arqueológicos emblemáticos de Banyeres y que acrecienta su interés tras las últimasinvestigaciones. Se ha podido documentar la larga y compleja historia de Serrella
Junto a esta milenaria ocupación, los recientes trabajos han atestiguado una primera ocupación andalusí, en torno a los siglos XI-XIII, caracterizada por la construcción de un sector de edificios que cuentan con plantas muy regulares y cuidadas. Posiblemente se trata de residencias destacadas a las que se adosan amplios edificios de almacenaje. El descubrimiento de estas edificaciones abre un interesante panorama en el estudio de la comunidad andalusí que habitó este espacio antes de la conquista feudal.
Se ha procedido a la limpieza superficial y sondeo de los vestigios para realizar los planos de las estructuras y entender las distintas áreas de este complejo asentamiento. Serrella cuenta con fortificaciones, áreas residenciales y, ahora, los nuevos edificios descubiertos
Se trata de una nueva etapa de estudios que contempla una amplia investigación del paisaje antiguo en el entorno de Banyeres de Mariola.
————————————————–
Els investigadors del Institut Universitari d’Investigació en Arqueología i Patrimoni Històric (INAPH) de l’Universitat d’Alacant Ignasi Grau Mira i Julia Sarabia Bautista han desenvolupat investigacions arqueològiques en Serrella de Banyeres de Mariola.
En esta ocasió s’han centrat en un dels llocs arqueològics emblemàtics de Banyeres i que fa créixer el seu interés després de les últimes investigacions. S’ha pogut documentar la llarga i complexa història de Serrella.
Al costat d’aquesta mil•lenària ocupació, els recents treballs han testificat una primera ocupació andalusina, al voltant dels segles XI-XIII, caracteritzada per la construcció d’un sector d’edificis que compten amb plantes molt regulars i cuidades. Possiblement es tracta de residències destacades a les quals s’adossen amplis edificis d’emmagatzematge. El descobriment d’aquestes edificacions obri un interessant panorama en l’estudi de la comunitat andalusina que va habitar aquest espai abans de la conquesta feudal.

S’ha procedit a la neteja superficial i sondeig dels vestigis per realitzar els plànols de les estructures i entendre les diferents àrees d’aquest complex assentament. Serrella compta amb fortificacions, àrees residencials i, ara, els nous edificis descoberts
Es tracta d’una nova etapa d’estudis que contempla una àmplia investigació del paisatge antic en l’entorn de Banyeres de Mariola.