ANY 2000

  • Dins de les activitats s’està procedint a l’instalació de l’última planta de la Torre de la Font Bona amb la mostra de materials procedents de les obres realitzades en el castell. S’han restaurat algunes peces i s’han habilitat tres locals en el mercat per a clasificació, restauració i depòsit del abundant llegat dels nostres avantpassats. S’han realitzat varies actuacions d’urgència amb la fi d’estudiar i conservar els jaciments arqueològics, com l’excavació realitzada sota l’escenari del Teatre Principal.
  • Entre els projectes immediats del Museu d’Arqueología figuren els assessoraments en l’estudi i excavació de l’Ermita del Conjurador, així com de l’Ermita de la Malena.

Dentro de las actividades se está procediendo a la instalación de la última planta de la Torre de la Font Bona con la muestra de materiales procedentes de las obras realizadas en el castillo. Se han restaurado algunas piezas y se han habilitado tres locales en el mercado para clasificación, restauración y depósito del abundante legado de nuestros antepasados. Se han realizado varias actuaciones de urgencia con el fin de estudiar y conservar los yacimientos arqueológicos, como la excavación realizada bajo el escenario del Teatro Principal.

Entre los proyectos inmediatos del Museo de Arqueología figuran el asesoramiento en el estudio y excavación de la Ermita del Conjurador, así como de la Ermita de la Malena.