ANY 2002

JORNADES DE PORTES OBERTES

  • Amb motiu de les Jornades de Portes Obertes, tot coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, del 18 i 19 de maig, van tindre lloc els tallers de demostració de tir a l’arc, tir amb propulsió i obtenció de foc a càrrec de Felipe Cuartero. A més es van realitzar visites guiades al museu.

Con motivo de las Jornadas de Puertas Abiertas, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, el 18 y 19 de Mayo, tuvieron lugar los talleres de demostración de tiro con arco, tiro con propulsión y obtención de fuego a cargo de Felipe Cuartero. Además se realizaron visitas guiadas al museo.

PRESENTACIÓ DE LA GUIA I MALETA DIDÀCTICA

  • El passat 7 de Novembre, es va presentar la guia i maleta didàctica de la prehistòria, resultat del treball enllestit amb un grup de professors de l’IES Professor Manuel Broseta i del col·legi públic Alfonso Iniesta.

El pasado 7 de Noviembre, se presentó la guía y maleta didáctica de la prehistoria, resultado del trabajo terminado con un grupo de profesores del IES Professor Manuel Broseta y del colegio público Alfonso Iniesta.

  • Col·lecció museogràfica de fòssils. Es projecta una exposició temporal dels seus fons més significatius.

Colección museográfica de fósiles. Se proyecta una exposición temporal de sus fondos más significativos.