ANY 2005

  • Jornades Portes Obertes el dia 22 de Maig per el Dia Internacional dels Museus, es van realitzar activitats com taller de demostració de tir a l’arc, tir amb propulsió, com fer foc i taller de ceràmica neolítica, demostració de ceràmica de torn i visites guiades al museu.

Jornadas de Puertas Abiertas el día 22 de Mayo por el Día Internacional de los Museos, se realizaron actividades como un taller de demostración de tiro con arco, tiro con propulsión, como hacer fuego y taller de cerámica neolítica, demostración de cerámica de torno y visitas guiadas al museo.

  • Exposició de la maleta didàctica del Museu Arqueològic Torre Font Bona, a càrrec de Jorge Molina, dirigit als alumnes de 5é de primària del C.P Alfonso Iniesta i el C. Fundació Ribera els dies 3, 5 i 6 de Maig.

Exposición de la maleta didáctica del Museu Arqueològic Torre Font Bona a cargo de Jorge Molina, dirigido a los alumnos de 5º de primaria del C.P Alfonso Iniesta y el C. Fundación Ribera los días 3, 5 y 6 de Mayo.

  • Pràctiques d’alumnes de la Universitat de València en el Museu Arqueològic Torre Font Bona durant el mes de maig.

Prácticas de alumnos de la Universidad de Valencia en el Museu Arqueològic Torre Font Bona durante el mes de mayo.