ANY 2015

EXCURSIÓ AL CABEÇÓ DELS LLORENÇOS

  • El passat 15 de març va tindre lloc l’excursió al Cabeçó del Llorenços, més de 60 persones  van realitzar l’excursió. Es va poder observar un jaciment neolític de l’època del bronze, així com diverses estructures rurals, com els forns de calç.

El pasado 15 de marzo tuvo lugar la excursión al Cabeçó del Llorenços, más de 60 personas realizaron la excursión. Se pudo observar un yacimiento neolítico de la época del bronce, así como diversas estructuras rurales, como los hornos de cal.

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA VINCULADA A LA TORRE DE LA FONT BONA

  • El divendres 8 de maig es va realitzar, a la Casa de Cultura, la conferència “Intervenció arqueològica en la Torre de la Font Bona”, a càrrec de José Ramón Ortega d’ARPA Patrimoni. Es van donar a conèixer les últimes intervencions en la Torre de la Font Bona per a la seua adequació com BIC. La demolició de la casa limítrof de la torre ha comportat noves conclusions sobre el seu origen, construcció i la història de la mateixa.

El viernes 8 de mayo se realizó, a la Casa de Cultura, la conferencia ” Intervención arqueológica en la Torre de la Font Bona”, a cargo de José Ramón Ortega d’ARPA Patrimoni. Se dieron a conocer las últimas intervenciones en la Torre de la Font Bona para su adecuación como BIC. La demolición de la casa limítrofe de la torre ha comportado nuevas conclusiones sobre su origen, construcción y la historia de la misma. 

COVA DEL CASTELL DE BANYERES, NOVETATS ARQUEOLÒGIQUES

  • El dijous 28 de maig es va realitzar la conferència en que es va explicar el procés d’excavació i les últimes conclusions obtingudes després de la intervenció arqueològica. La troballa d’aquesta cova ha sigut molt rellevant, ja que es trobava intacta en el moment de l’obertura. La conferència va anar a càrrec de Marco Aurelio Esquembre, de l’empresa ARPA Patrimoni.

El jueves 28 de mayo se realizó la conferencia en que se explicó el proceso de excavación y las últimas conclusiones obtenidas después de la intervención arqueológica. El encuentro de esta cueva ha sido muy relevante, ya que se encontraba intacta en el momento de la obertura. La conferencia fue a cargo de Marco Aurelio Esquembre, de la empresa ARPA Patrimoni.

VISITA ARQUEOLÒGICA, CANTAL FERRAT

  • El diumenge 21, amb eixida des del Barranc Fons, es va realitzar una ruta per la zona del Cantal Ferrat, roca d’importància arqueològica. L’encarregat de realitzar la visita va ser José Ramón Ortega de l’empresa ARPA Patrimoni.

El domingo 21, con salida des del Barranc Fons, se realizó una ruta para la zona del Cantal Ferrat, roca de importancia arqueológica. El encargado de realizar la visita fue Jose Ramón Ortega de la empresa ARPA Patrimoni.