Museu de la Farmàcia

Amb l’exposició El món de la farmàcia, el Museu de la Farmàcia, situat temporalment a la segona planta del Museu del Paper, pretén per una banda, recuperar els elements i les característiques que formen aquesta ciència de la salut per posar-ho a l’abast de tothom. Amb això, el segon objectiu es relaciona amb la difusió dels coneixements farmacèutics i mèdics que es tracten a l’exposició a través de quatre grans apartats: elaboració, expedició, exposició i conservació.

El fons amb el qual compta l’exposició ha estat cedit gràcies a la inestimable col·laboració de diferents persones, entre les quals cal destacar el volum de material proporcionat pel farmacèutic Blas Francés Camarasa, natural de Banyeres de Mariola.

Con la exposición El món de la farmàcia, el Museo de la Farmàcia, situado temporalmente en la segunda planta del Museu del Paper, pretende por una parte, recuperar los elementos y las características que forman esta ciencia de la salud para ponerlo a mano de todos. Con eso, el segundo objetivo se relaciona con la difusión de los conocimientos farmacéuticos y médicos que se tratan en la exposición a través de cuatro grandes apartados: elaboración, expedición, exposición y conservación.

El fondo con el que cuenta la exposición a estado cedido gracias a la inestimable colaboración de diferentes personas, entra las cuales tenemos que destacar el volumen de material proporcionado por el farmacéutico Blas Francés Camarasa, natural de Banyeres de Mariola.