ANY 2020

DONACIÓ D’UN AUTOCLAU 

El 8 de març de 2020 les nétes de Jaime Brotons Boix van donar al Museu de la Farmàcia de Banyeres de Mariola un AUTOCLAU. Encara que es desconeix la seua antiguitat, sabem que Jaime Brotons Boix ho va adquirir en els anys 50. Brotons pertanyia al Cos Nacional de Sanitat, exercint de titular a la ciutat d’Elx. Posteriorment va obrir la farmàcia J.Brotons i va posar en marxa un dels primers laboratoris de formulació magistral de la ciutat d’Elx.

Aquesta peça és un dispositiu per a esterilitzar material de laboratori, utilitzant vapor d’aigua a alta pressió i temperatura, evitant amb les altes pressions que l’aigua arribe a bullir malgrat la seua alta temperatura. Des de Museus de Banyeres de Mariola volem mostrar-li nostre més sincer agraïment a la família de Jaime Brotons, són sens dubte aquest tipus d’accions desinteressades les que li donen sentit a aquests projectes de salvaguarda del patrimoni etnològic i cultural.


DONACIÓN DE UN AUTOCLAVE

El 8 de marzo de 2020 las nietas de Jaime Brotons Boix donaron al Museu de la Farmàcia de Banyeres de Mariola un AUTOCLAVE. Aunque se desconoce su antigüedad, sabemos que Jaime Brotons Boix lo adquirió en los años 50. Brotons pertenecía al Cuerpo Nacional de Sanidad, ejerciendo de titular en la ciudad de Elche. Posteriormente abrió la farmacia J.Brotons y puso en marcha uno de los primeros laboratorios de formulación magistral de la ciudad de Elche.                                               

Esta pieza es un dispositivo para esterilizar material de laboratorio, utilizando vapor de agua a alta presión y temperatura, evitando con las altas presiones que el agua llegue a ebullir a pesar de su alta temperatura. Desde Museus de Banyeres de Mariola queremos mostrarle nuestro más sincero agradecimiento a la familia de Jaime Brotons, son sin duda este tipo de acciones desinteresadas las que le dan sentido a estos proyectos de salvaguarda del patrimonio etnológico y cultural.

IMG_20200506_133747