ANY 2010

INAUGURACIÓ DEL MUSEU DE L’ESPARDENYA

  • El matí del dia 1 de juliol passat va tindre lloc la inauguració de l’oficina de Tourist info i del Museu de l’Espardenya, i per a la posada en marxa i inauguració d’aquestes instal·lacions es va comptar amb la participació d’un gran nombre de públic.

La mañana del día 1 de julio pasado tuvo lugar la inauguración de la oficina de Tourist info y del Museu de l’Espardenya, y para la puesta en marcha y inauguración de estas instalaciones se contó con la participación de un gran número de público.

CONFERÈNCIA D’ABEL SOLER: “L’ESPARDENYA A BANYERES DE MARIOLA”.

  • A les 20:00 h. del divendres 24 de setembre es va celebrar la dita conferència a les instal·lacions del mateix Museu de l’Espardenya. Per mitjà de la conferència, Abel Soler va fer un recorregut per la història explicant l’important paper del treball de l’espart a les nostres terres des de l’època ibera fins al període preindustrial, detenint-se en aquest últim període a causa de la seua rellevància a Banyeres de Mariola.

A las 20:00 h. del viernes 24 de septiembre se celebró la dicha conferencia a las instalaciones del mismo Museu de l’Espardenya. Por medio de la conferencia, Abel Soler hizo un recorrido por la historia explicando el importante papel del trabajo del esparto en nuestras tierras des de la época íbera hasta el periodo preindustrial, deteniéndose en este último periodo a causa de su relevancia en Banyeres de Mariola.

SIGNATURA DEL CONVENI AMB LA FAMÍLIA SANEGRE-MATEU.

  • A l’ajuntament de Banyeres de Mariola van reunir-se Camilo i Elvira Sanegre Mateu amb l’equip de govern municipal amb motiu de la signatura del conveni de donació i cessió de materials de l’ofici d’espardenyer, insitucionalitzant així aquest acte i reconeixent la important donació realitzada per aquesta familia, que forma la part principal dels fons arreplegats i gràcies a la qual s’ha pogut realitzar el Museu de l’Espardenya.

En el ayuntamiento de Banyeres de Mariola se reunieron Camilo y Elvira Sanegre Mateu con el equipo de gobierno municipal con motivo de la firma del convenio de donación y cesión de materiales del oficio de alpargatero, institucionalizando así este acto y reconociendo la importante donación realizada por esta familia, que forma la parte principal de los fondos recogidos y gracias a la cual se ha podido realizar el Museu de l’Espardenya.