ANY 2011

JORNADA DE PORTES OBERTES DELS MUSEUS

  • El diumenge 29 de maig es va celebrar el dia internacional dels museus, i el Museu de l’Espardenya va dur a terme un taller d’espart a càrrec de Ramón Cruz Cortés.

El domingo 29 de mayo se llevó a cabo el día internacional de los museos, y el Museo de la Espardenya llevó a cabo un taller de esparto a cargo de Ramón Cruz Cortés.

TALLER DE REALITZACIÓ D’ESPART

  • Els dies 27 i 28 de juny el Museu de l’Espardenya va realitzar tallers de fabricació d’espart per alumnes de primaria, amb l’assiestència d’alumnes dels col·legis de la localitat.

Los días 27 y 28 de junio, el Museu de l’Espardenya realizó talleres de fabricación de esparto para alumnos de primaria, con la asistencia de alumnos de los colegios de la localidad.

COL·LABORACIÓ AMB L’ONCE

  • El Museu de l’Espardenya preten ampliar els serveis del museu a qualsevol persona que vullga visitar-lo, incluint als discapacitats e invidents. Per aquesta raó s’ha realitzat en col·laboració amb l’ONCE, uns vinils i quaderns-guia en braille per a que qualsevol persona invident puga visitar el museu, sent un servei afavoridor per aquest sector.

El Museu de l’Espardenya pretende ampliar los servicios del museo a cualquier persona que quiera visitarlo, incluyendo a los discapacitados e invidentes. Por esta razón se ha realizado en colaboración con la ONCE, unos vinilos y cuadernos-guía en braille para que cualquier persona invidente pueda visitar el museo, siendo un servicio favorecedor para este sector.