ANY 2012

JORNADA DE PORTES OBERTES DELS MUSEUS

  • El diumenge 20 de maig es va celebrar el dia internacional dels museus, per la qual cosa va haver-hi jornades de portes obertes al museu.

El domingo 20 de mayo se celebró el día internacional de los museos, por la cual cosa se hicieron jornadas de puertas abiertas al museo.

ADEQUACIÓ AL LLENGUATGE BRAILLE DELS TEXTOS EXPLICATIUS DEL MUSEU DE L’ESPARDENYA

  • En febrer el Museu de l’Espardenya pretén ampliar els servicis del museu a qualsevol persona que desitge visitar-nos, incloent els disacapacitats e invidents. Per això s’ha realitzat, en col·laboració amb l’ONCE, uns vinils i quaderns-guia en braille perquè qualsevol persona invident puga visitar el museu, sent un servici afavoridor per a este sector.

En febrero el Museu de l’Espardenya pretende ampliar los servicios del museo a cualquier persona que desee visitarnos, incluyendo a los discapacitados e invidentes. Por eso se ha realizado, en colaboración con la ONCE, unos vinilos y cuadernos-guía en braille para que cualquier persona invidente pueda visitar el museo, siendo un servicio favorecedor para este sector.