ANY 2014

CONTA CONTES EN ELS MUSEUS

  • A les 12:00 h, del migdia del 8 de juny, va tindre lloc la segona edició de contacontes en els Museus en el recinte del parc Municipal de Vil·la Rosario. Almudena Francés, amenitzada amb un acordió, va ensenyar als més xicotets els balls tradicionals de la zona. I entre ball i ball, va relatar als allí presents el conte “Espardenyeta”. Una activitat que ens va deixar a tots amb ganes de més.

A las 12:00 h. del mediodia del 8 de junio, tuvo lugar la segunda edición de cuentacuentos en els Museus, en el recinto del parque Municipal de Villa Rosario. Almudena Francés, amenizada con un acordeón, enseñó a los más pequeños los bailes tradicionales de la zona. Y entre baile y baile, relató a los allí presentes el cuento “Espardenyeta”. Una actividad que nos dejó a todos con ganas de más.

“SAPS ARREGLAR ESPART?”

  • A l’octubre, el Museu de l’Espardenya va ralitzar una eixida de camp per a observar in situ la planta de l’espart, materia prima d’una de les nostres manufactures típiques que van ser clau en l’economia de Banyeres del segle XX. Gràcies a Toni Barber, vam poder aprendre com se sembra i s’arreplega l’espart, elaborant, junt amb altres veïns, una recreació de la història de la fabricació de l’espardenya.

En Octubre, el Museu de l’Espardenya realizó una salida de campo para observar in situ la planta del esparto, materia primera de una de nuestras manufacturas típicas que fueron clave en la economía de Banyeres en el siglo XX. Gracias a Toni Barber, pudimos aprender como se siembra y se recoge el esparto, elaborando, junto con otros vecinos, una recreación de la historia de la fabricación de la alpargata.

IMG_8781