ANY 2015

CONFERÈNCIA: “EL BOSC DE RIBERES: HÀBITAT IMPRESCINDIBLE EN ELS ECOSISTEMES MEDITERRANIS”

  • El dijous 2 de juliol el director de l’estació Biològica Jardí botànic de Torretes d’Ibi, Segundo Rios, va realitzar una conferència sobre el bosc de ribera, un bosc típic d’ecosistemes mediterranis, que creix als costats dels rius en sòls d’una certa profunditat, d’ací el seu nom.

El jueves 2 de julio el director de la estación Biológica Jardín Botánico de Torretes de Ibi, Segundo Rios, realizó una conferencia sobre el bosque de ribera, un bosque típico de ecosistemas mediterráneos, que crece a los lados de los ríos en suelos de una cierta profundidad, de aquí su nombre.

USOS TRADICIONALS DE LES PLANTES

  • El dissabte 13 de juny va tindre lloc una ruta a càrrec de Vanessa Martínez amb eixida des del Barranc d’Ull de Canals. En l’excursió es va parlar sobre usos i funcions de les plantes del nostre territori, podent-les observar in situ, seguint amb la temàtica de la conferència del divendres anterior.

El sábado 13 de junio tuvo lugar una ruta a cargo de Vanessa Martínez con salida des del Barranc de Ull de Canals. En la excursión se habló sobre usos y funciones de las plantas de nuestro territorio, pudiendolas observar in situ, siguiendo con la temática de la conferencia del viernes anterior.