ANY 2016

El dia 18 de març, els tres grups de 2n de Primària del CEIP Alfonso Iniesta van visitar el Museu de l’Espardenya situat al parc Vil·la Rosario.

Los tres grupos de 2º de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta visitaron el Museu de l’Espardenya situado en el parque Villa Rosario.

El dia 15 d’abril, els tres grups de 1r de Primària del CEIP Alfonso Iniesta van continuar amb la visita al Museu de l’Espardenya.

El día 15 de abril, los tres grupos de 1º de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta continuaron con la visita al Museu de l’Espardenya.

El dia 29 d’abril, ens van visitar els alumnes de 5é de Primària del CEIP Alfonso Iniesta per a veure l’exposició del Museu de l’Espardenya.

El día 29 de abril, nos visitaron los alumnos de 5º de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta para ver la exposición del Museu de l’Espardenya.

El dia 3 de juny, els alumnes de 4t de Primària del col·legi públic  de Banyeres de Mariola, van visitar el Museu de l’Espardenya.

El día 3 de junio, los alumnos de 4º de Primaria del colegio público de Banyeres de Mariola visitaron el Museu de l’Espardenya.

El dia 3 de juny, l’escoleta d’estiu de Banyeres de Mariola va fer una visita al Museu de L’Espardenya.

El día 3 de junio, l’escoleta d’estiu de Banyeres de Mariola hicieron una visita al Museu de l’Espardenya.

RECONEIXEMENT DEL MUSEU DE L’ESPARDENYA

El dia 29 de gener es va informar en roda de premsa que el Consell de la Generalitat havia reconegut oficialment el Museu de l’Espardenya com a Museu de la Comunitat Valenciana.

El día 29 de enero  se informó en rueda de prensa que el Consejo de la Generalitat Valenciana había reconocido oficialmente el Museo de l’Espardenya como museo de la Comunidad Valenciana.