ANY 2018

 • 65 alumnes del IES La Laguna de Torrevieja van visitar el dia 24 de gener el Museu de l’Espardenya.
 • 65 alumnos del IES La Laguna de Torrevieja nos visitaron el día 24 de enero en el Museu de l’Espardenya.

 • El matí del 16 de febrer, els alumnes del máster en Gestió del Patrimoni, van visitar el Museu de l’Espardenya i el Museu Valencià del Paper.

La mañana del 16 de febrero, los alumnos del máster en Gestión del Patrimonio, visitaron el Museu de l’Espardenya y el Museu Valencià del Paper.

 • Tres grups de segon de Primària del Col·legi Alfonso Iniesta ens van visitar el matí del dia 23 de febrer al Museu de l’Espardenya.

Tres grupos de segundo de Primaria del Colegio Alfonso Iniesta nos visitaron la mañana del 23 de febrero en el Museu de l’Espardenya.

 • La vesprada del 24 de febrer es va realitzar el taller “Pica espart i fes cordell: experiència introductòria a l’obra en espart”, per Toni Barber al Museu de l’Espardenya.

La tarde del 24 de febrero se realizó el taller “Pica esparto y haz cordel: experiencia introductoria a la obra en esparto”, por Toni Barber al Museu de l’Espardenya.

 • El dimarts 13 de març, Ramón Cruz ens va ensenyar a fer trena i pleita d’espart al Museu de l’Espardenya.

El martes 13 de marzo, Ramón Cruz nos enseñó a realizar trenza y pleita de esparto en el Museu de l’Espardenya.

 • El 24 de març es va realitzar el taller de graneres d’espart, per Mª Teresa Miñana al Museu de l’Espardenya.

El 24 de marzo se realizó el taller de escobas de esparto, por Mª Teresa Miñana al Museu de l’Espardenya.

 • El passat dia 19 d’Abril, varem rebre la visita de 42 alumnes de la UNED d’Elx, en la que veieren el Museu de l’Espardenya i una demostració del treball en espart. Al finalitzar la visita, els alumnes varen disfrutar d’una degustació de productes típics de Banyeres de Mariola.

El pasado día 19 de Abril recibimos la visita de 42 alumnos de la UNED de Elche, en la que pudieron ver el Museo de la Espardenya y una demostración del trabajo en esparto. Al finalizar la visita, los alumnos disfrutaron de una degustación de productos típicos de Banyeres de Mariola.

PEÇA DEL MES DE MAIG.

 • El dijous 14 de juny varem rebre la visita de 8 dones del grup de tele-asistència de Banyeres de Mariola. Visitaren el Museu de l’Espardenya, on varen recordar la seua infancia quant feien objectes d’espart.

El jueves 14 de junio recibimos la visita de 8 mujeres del grupo de tele-asistencia de Banyeres de Mariola. Visitaron el Museu de l’Espardenya, donde recordaron su infancia cuando hacian objetos de esparto.

 • El  divendres dia 20 de juliol, 20 persones van assistir a la visita guiada en anglès a càrrec de Carmen Rosas al Museu de l’Espardenya.

El viernes día 20 de julio, 20 personas asistieron a la visita guiada en inglés a cargo de Carmen Rosas al Museu de l’Espardenya.

 • El passat dijous 13 de setembre va començar el taller del Museu de l’Espardenya dirigit per Ramón Cruz.

L’horari serà tots els dijous de 17 a 19 hores.

El pasado jueves 13 de septiembre comenzó el taller del Museu de l’Espardenya dirigido por Ramón Cruz.

El horario será todos los jueves de 17 a 19 horas.

PEÇA DEL MES DE SETEMBRE.

 • Detall dels treballs d’una de les alumnes del taller d’ espart del Museu de l’Espardenya impartit per Ramón Cruz.

Us recordem, que tots els dijous de 17 a 19h es realitza el taller del Museu de l’Espardenya de forma gratuïta.

Detalle de los trabajos de una de las alumnas del taller de esparto del Museu de l’Espardenya impartido por Ramón Cruz.

Os recordamos, que todos los jueves de 17 a 19h se realiza el taller del Museu de l’Espardenya de forma gratuita.