ANY 2020

  • El divendres 6 de març 43 alumnes de 2n de primària del CEIP Alfonso Iniesta van visitar el Museu de l’Espardenya, dins d’un conjunt de visites destinades a conéixer el patrimoni del seu municipi. Aquesta visita va ser diferent, els xiquets i xiquetes van descobrir el museu amb un joc mitjançant el qual havien d’anar buscant pistes i respostes fixant-se en els panells i les peces exposades al museu.

El viernes 6 de marzo 43 alumnos de 2º de primaria del CEIP Alfonso Iniesta visitaron el Museu de l’Espardenya, dentro de un conjunto de visitas destinadas a conocer el patrimonio de su municipio. Esta visita fue diferente, los niños y niñas descubrieron el museo con un juego mediante el cual tenían que ir buscando pistas y respuestas fijándose en los paneles y las piezas expuestas en el museo.

 

  • El dimecres 4 de març la maleta didàctica del Museu de l’Espardenya va viatjar al Col·legi Fundació Ribera, on alumnes de 1r de l’ESO van tindre l’oportunitat de conéixer de més a prop les diverses fibres vegetals que s’han aprofitat per a produir objectes amb funcions molt variades: domèstiques, per al treball al camp, calçat, etc.

El miércoles 4 de marzo la maleta didáctica del Museu de l’Espardenya viajó al Colegio Fundación Ribera, donde alumnos y alumnas de 1º de la ESO tuvieron la oportunidad de conocer de más cerca las diversas fibras vegetales que se han aprovechado para producir objetos con funciones muy variadas: domésticas, para el trabajo en el campo, calzado, etc.

foto wordpress