Fem el taller de Ens vestim d’ibers  amb 4t de Primària

Aquests dies hem estat treballant amb l’alumnat de 4t de primària del CEIP Alfonso Iniesta i CC Fundació Ribera amb una activitat anomenada “Ens vestim d’ibers”. En aquest taller organitzat conjuntament per la regidoria d’educació i els Museus de Banyeres, els xiquets i xiquetes aprenen qui van ser els ibers, com es vestien i com elaboraven la seua vestimenta i els seus adorns personals.


Estos días hemos estado trabajando con el alumnado de 4º de primaria del CEIP Alfonso Iniesta y CC Fundación Ribera con una actividad llamada “Nos vestimos de íberos”. En este taller organizado conjuntamente por la concejalía de educación y los Museos de Banyeres, los niños y niñas aprenden quiénes fueron los íberos, cómo se vestían y cómo elaboraban su vestimenta y sus adornos personales.

Fem el taller de L’art en la prehistòria  amb 3r d’infantil

Aquests dies hem estat treballant amb l’alumnat de 3r d’infantil del CEIP Alfonso Iniesta i CC Fundació Ribera amb una activitat anomenada “L’art en la prehistòria”. En aquest taller organitzat conjuntament per la regidoria d’educació i els Museus de Banyeres, els xiquets i xiquetes s’acosten al concepte de Prehistòria i l’Art Rupestre, aprenent també on vivien aquestes societats de caçadors recol·lectors.


Estos días hemos estado trabajando con el alumnado de 3º de infantil del CEIP Alfonso Iniesta y CC Fundación Ribera con una actividad llamada “El arte en la prehistoria”. En este taller organizado conjuntamente por la concejalía de educación y los Museos de Banyeres, los niños y niñas se acercan al concepto de Prehistoria y el Arte Rupestre, aprendiendo también donde vivían estas sociedades de cazadores recolectores.

El treballs i els dónes en l’Institut Juan Gil Albert

Aquesta vesprada hem presentat en l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert el documental del Museu de la Paraula ‘El treballs i els dónes’.

Aquest documental realitzat des del nostre Museu de la Paraula, no tracta solament donar veu a les dones que tradicionalment s’han vingut a dir ‘dones treballadores’, sinó de recuperar la memòria de totes les dones, que sempre han sigut i seran treballadores, malgrat tenir o no contracte o percebre o no un jornal. En definitiva, un documental que encara que prenga com a referència a les dones de Banyeres de Mariola, parla de totes les dones del món, els qui han mogut, mouen i mouran el món.


Esta tarde hemos presentado en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert el documental del Museo de la Palabra ‘El treballs i les dones’.

Este documental realizado desde nuestro Museo de la Palabra, no trata solamente dar voz a las mujeres que tradicionalmente se han venido a llamar ‘mujeres trabajadoras’, sino de recuperar la memoria de todas las mujeres, que siempre han sido y serán trabajadoras, a pesar de tener o no contrato o percibir o no un jornal. En definitiva, un documental que aunque tome como referencia a las mujeres de Banyeres de Mariola, habla de todas las mujeres del mundo, quienes han movido, mueven y moverán el mundo.

Fem el taller de Evolució humana i origen de les eines i el foc

Hui els alumnes de 3r de primària dels col•legis Alfonso Iniesta i Fundació Ribera han realitzat el taller didàctic “Evolució humana, origen de les eines i el foc”. Amb aquest taller se cerca ensenyar l’evolució humana, el desenvolupament de la tecnologia lítica i òssia del paleolític, les tècniques de caça, i el descobriment i maneig del foc.


Hoy los alumnos de 3º de primaria de los colegios Alfonso Iniesta y Fundación Ribera han realizado el taller didáctico “Evolución humana, origen de las herramientas y el fuego”. Con este taller se busca enseñar la evolución humana, el desarrollo de la tecnología lítica y ósea del paleolítico, las técnicas de caza, y el descubrimiento y manejo del fuego.

Fem el taller de Etnobotánica i usos tradicionals de les plantes

Hui els alumnes de 2n de primària dels col•legis Alfonso Iniesta i Fundació Ribera han realitzat el taller didàctic “Etnobotánica i usos tradicionals de les plantes”. També ens han visitat i han fet el taller els alumnes de l’EPA. Amb el present taller se cerca fixar el coneixement etnobotánico tan propi d’aquesta terres i intentar conscienciar als escolars de la importància de la transmissió oral del coneixement ancestral sobre aquests usos.


Hoy los alumnos de 2º de primaria de los colegios Alfonso Iniesta y Fundación Ribera han realizado el taller didáctico “Etnobotánica y usos tradicionales de las plantas”. También nos han visitado y han hecho el taller los alumnos del EPA. Con el presente taller se busca fijar el conocimiento etnobotánico tan propio de esta tierras e intentar concienciar a los escolares de la importancia de la transmisión oral del conocimiento ancestral sobre estos usos.

Fem el taller de tir amb arc amb 3r d’ESO

Hui hem estat treballand amb l’alumnat de 3r d’ESO de l’IES Manuel Broseta amb una activitat de tir amb arc. En aquest taller organitzat conjuntament per la regidoria d’educació i els Museus de Banyeres, els joves, a més de practicar amb l’arc coneixen els mètodes de caça en la prehistòria, que armes s’utilitzaven i amb quins materials les construïen.


Hoy hemos estado trabajando con el alumnado de 3º de ESO del IES Manuel Broseta con una actividad de tiro con arco. En este taller organizado conjuntamente por la concejalía de educación y los Museos de Banyeres, los jóvenes, además de practicar con el arco conocen los métodos de caza en la prehistoria, que armas se utilizaban y con qué materiales las construían.

Fem el taller de recol·lecció de la mel i de l’aprofitament dels seus recursos

Hui els alumnes de 1r de primària dels col•legis Alfonso Iniesta i Fundació Ribera han realitzat el taller didàctic “La recol•lecció de la mel i de l’aprofitament dels seus recursos”. També han participat els alumnes del taller ocupacional de Banyeres de Mariola. Amb aquest taller es pretén donar a conèixer l’ofici d’apicultor i els usos dels derivats d’aquesta activitat, tant a nivell gastronòmic, com a medicinal; també l’ús tradicional de dites derivades, mel, cera, pròpoli, etc.


Hoy los alumnos de 1º de primaria de los colegios Alfonso Iniesta y Fundación Ribera han realizado el taller didáctico “La recolección de la miel y aprovechamiento de sus recursos”. También han participado los alumnos del taller ocupacional de Banyeres de Mariola. Con este taller se pretende dar a conocer el oficio de apicultor y los usos de los derivados de dicha actividad, tanto a nivel gastronómico, como medicinal; también el uso tradicional de dichos derivados, miel, cera, propóleo, etc.

Visita guiada al Museu Valencià del Paper

Un diumenge al mes oferim visites guiades al Museu del Paper que anunciem prèviament en les nostres xarxes socials. Demanem per favor una inscripció prèvia per telèfon o mail. Avui han vingut a conèixer el museu i el patrimoni industrial del nostre municipi gent de Banyeres, Bocairent i Múrcia.


Un domingo al mes ofrecemos visitas guiadas al Museo del Papel que anunciamos previamente en nuestras redes sociales. Pedimos por favor una inscripción previa por teléfono o mail. Hoy han venido a conocer el museo y el patrimonio industrial de nuestro municipio gente de Banyeres, Bocairent y Murcia.