Visita de les veïnes i veïns del barri de Sant Marcel·lí de València

El passat dissabte 27 de novembre vam rebre la visita d’un grup de persones del barri de Sant Marcel·lí de València. Durant aquesta jornada, van poder visitar el Museu Valencià del Paper i descobrir com s’elaborava aquest en Banyeres de Mariola. Per altra banda, també van poder gaudir del nostre entorn i dels racons amb encant del nostre poble.

El pasado sábado 27 de noviembre recibimos la visita de un grupo de personas del barrio de San Marcel·lí de València. Durante esta jornada, pudieron visitar el Museu Valencià del Paper y descubrir como se elaboraba este en Banyeres de Mariola. Por otro lado, también pudieron disfrutar de nuestro entorno y de los rincones con encanto de nuestro pueblo.

Visita al Molí Sol mitjançant Realitat Virtual

La realitat virtual és una ferramenta molt utilitzada hui dia per a apropar el patrimoni a tots els públics i fer-lo més accessible i didàctic. El passat dissabte 27 de novembre vam dur a terme l’activitat de la visita al Molí Sol amb les ulleres de realitat virtual HTC VIVE, on tots i totes van poder visitar-lo de forma immersiva amb aquest dispositiu sense fils.


La realidad virtual es una herramienta muy utilizada hoy en día para acercar el patrimonio a todos los públicos y hacerlo más accesible y didáctico. El pasado sábado 27 de noviembre llevamos a cabo la actividad de la visita al Molí Sol con las gafas de realidad virtual HTC VIVE, donde todos y todas pudieron visitarlo de forma inmersiva con este dispositivo inalámbrico.

Visita dels alumnes de 2n de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta al Museu Valencià del Paper

El Museu Valencià del Paper va acollir ahir la visita dels alumnes de 2n de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta amb l’objectiu de divulgar els continguts del Museu entre els escolars del municipi. D’aquesta manera es pretén col·laborar amb la formació dels xiquets i xiquetes per tal de donar-los a conèixer aspectes importants relacionats amb la geografia i la història de Banyeres de Mariola. Esperem que aquesta experiència siga profitosa per al seu aprenentatge.


El Museu Valencià del Paper acogió ayer la visita de los alumnos de 2.º de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta con el objetivo de divulgar los contenidos del Museo entre los escolares del municipio. De este modo se pretende colaborar con la formación de los niños y niñas para darlos a conocer aspectos importantes relacionados con la geografía y la historia de Banyeres de Mariola. Esperamos que esta experiencia sea provechosa para su aprendizaje.

El Museu Arqueològic Torre Font-Bona rep una subvenció de la Diputació d’Alacant.

El passat mes d’agost, l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant va publicar en el Butlletí Oficial de la Província, la convocatòria de subvencions a Ajuntaments, Fundacions i altres entitats sense fi de lucre, de la província d’Alacant, per a museus i col·leccions museogràfiques permanents, en la seua anualitat 2021. El Museu Torre Font-Bona va demanar la subvenció per a la catalogació i exhibició de peces arqueològiques del jaciment de Serrella i per a la recreació d’una cova amb el crani d’un ós. Aquesta proposta s’emmarca dins del procés de millora del discurs expositiu del museu per fer-lo més atractiu i didàctic als visitants. L’import d’aquesta subvenció ha sigut de 4.144,25 euros.


El pasado mes de agosto, la Excma. Diputación Provincial de Alicante publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, Fundaciones y otras entidades sin fin de lucro, de la provincia de Alicante, para museos y colecciones museográficas permanentes, en la suya anualidad 2021. El Museo Torre Font-Bona pidió la subvención para la catalogación y exhibición de piezas arqueológicas del yacimiento de Serrella y para la recreación de una cueva con el cráneo de un oso. Esta propuesta se enmarca dentro del proceso de mejora del discurso expositivo del museo para hacerlo más atractivo y didáctico a los visitantes. El importe de esta subvención ha sido de 4.144,25 euros.

Ahir el Museu de la Farmàcia va estar present als cicles de l’Institut Gil-Albert

Ahir el Museu de la Farmàcia va estar present en el cicle de conferències de Juan Gil-Albert. Instituto Alicantino de Cultura donant a conéixer les seues instal•lacions i la seua col•lecció museogràfica.


Ayer el Museo de la Farmacia estuvo presente en el ciclo de conferencias de Juan Gil-Albert. Instituto Alicantino de Cultura dando a conocer sus instalaciones y su colección museográfica.

Taller didàctic sobre la mel per als alumnes de 1r de primària

Hem realitzat el taller didàctic “La recol·lecció de la mel i aprofitament dels seus recursos” per als alumnes de 1r de primària dels col·legis Alfonso Iniesta i Fundació Ribera. També s’ha realitzat el taller ocupacional de Banyeres de Mariola. Didaktia#educacion#talleres#tallerdidactico#recolecciondemiel#tallerdidàctic#recolecciomel


Se ha realizado el taller didáctico “La recolección de la miel y aprovechamiento de sus recursos” para los alumnos y alumnas de 1.º de primaria de los colegios Alfonso Iniesta y Fundación Ribera. También se ha realizado el taller ocupacional de Banyeres de Mariola.

Fem el taller de Tessel·la a Tessel·la amb 6è de Primària

Aquesta setmana hem realitzat el taller de “Tessel·la a Tessel·la” amb els alumnes de 6é de primària del col·legi Fundación Ribera i del col·legi Alfonso Iniesta. Mitjançant aquesta activitat, d’una forma lúdica i pràctica, els i les alumnes aprenen sobre com els romans decoraven els seus sòls i parets.


Esta semana hemos realizado el taller de “Tesela a Tesela” con los alumnos de 6º de primaria del colegio Fundación Ribera y del colegio Alfonso Iniesta. Mediante esta actividad, de una forma lúdica y práctica, los alumnos y alumnas aprenden sobre cómo los romanos decoraban sus suelos y paredes.

Hui ens vestim d’Ibers a l’escola

La Regidoria d’educació juntament amb els Museus de Banyeres de Mariola, han organitzat diversos tallers educatius destinats als alumnes de primària, tant del CEIP Alfonso Iniesta com del Col·legi Fundació Ribera. En aquest cas, amb el taller “Ens vestim d’íbers” l’alumnat ha estudiat la forma de vida d’aquesta civilització analitzant qui eren, on vivien, com era la seua vestimenta, etc.


La Concejalía de educación junto con los Museos de Banyeres de Mariola, han organizado varios talleres educativos destinados a los alumnos de primaria, tanto del CEIP Alfonso Iniesta como del Colegio Fundación Ribera. En este caso, con el taller “Nos vestimos de íberos” el alumnado ha estudiado la forma de vida de esta civilización analizando quién eran, dónde vivían, como era su vestimenta, etc.