Fem Museu

El dijous 12 de novembre personal de Museus de Banyeres de Mariola es va desplaçar fins a la ciutat de València per a recollir la cessió d’una part de la col·lecció de la Farmàcia Francés Camarasa. Es tracta d’objectes i instrumental de laboratori, llibres, medicaments, cartells publicitaris i mobiliari de farmàcia. Tot aquest material ha sigut depositat en el Museu de la Farmàcia, en el qual es procedirà al seu inventari i classificació. Des de Museus de Banyeres de Mariola volem agrair a Blas Francés Camarasa la seua aportació i col·laboració per a continuar dotant de fons al museu.


El jueves 12 de noviembre personal de Museus de Banyeres de Mariola se desplazó hasta la ciudad de Valencia para recoger la cesión de una parte de la colección de la Farmacia Francés Camarasa. Se trata de objetos e instrumental de laboratorio, libros, medicamentos, carteles publicitarios y mobiliario de farmacia. Todo este material ha sido depositado en el Museu de la Farmacia, en el que se procederá a su inventario y clasificación. Desde Museus de Banyeres de Mariola queremos agradecer a Blas Francés Camarasa su aportación y colaboración para seguir dotando de fondos al museo.

Reobertura museus

Davant la millora de la situació sanitària a Banyeres de Mariola, tornem a obrir les nostres portes en l’horari habitual. Us esperem.


Ante la mejora de la situación sanitaria en Banyeres de Mariola, volvemos a abrir nuestras puertas en el horario habitual. Os esperamos.

TANCAMENT TEMPORAL MUSEUS

TANCAMENT TEMPORAL MUSEUS

Davant la situació sanitària del nostre municipi, els Museus de Banyeres de Mariola romandran tancats al públic de manera temporal fins a un altre avís.Encara que no pugueu vindre a visitar-nos, continuarem treballant per a acostar el nostre patrimoni a través de les xarxes socials

CIERRE TEMPORAL MUSEOS

Ante la situación sanitaria de nuestro municipio, los Museos de Banyeres de Mariola permanecerán cerrados al público de forma temporal hasta nuevo aviso. Aunque no podáis venir a visitarnos, continuaremos trabajando para acercar nuestro patrimonio a través de las redes sociales.

Taller didàctic “Evolució humana i origen de les eines i el foc”

Divendres passat 13 de novembre, la Regidoria d’Educació i el Museu Arqueológic Torre Font Bona de Banyeres de Mariola, a través de l’empresa Didaktia , van dur a terme taller didàctic “Evolució humana i origen de les eines i el foc” destinat als alumnes de 5é de primària, comptant amb la participació del C.E.I.P Alfonso Iniesta i Col·legi Fundació Ribera. Els participants van poder conéixer l’evolució i desenvolupament de l’espècie humana, així com el procés d’elaboració d’eines de sílex, l’origen del foc i els avantatges que va tindre per a l’ésser humà. L’arqueologia experimental és una eina que permet transmetre el coneixement d’una forma amena incentivant la seua participació.


El pasado viernes 13 de noviembre, la Concejalía de Educación y el Museu Arqueológic Torre Font Bona de Banyeres de Mariola, a través de la empresa Didaktia , llevaron a cabo taller didáctico “Evolución humana y origen de las herramientas y el fuego” destinado a los alumnos de 5º de primaria, contando con la participación del C.E.I.P Alfonso Iniesta y Colegio Fundación Ribera. Los participantes pudieron conocer la evolución y desarrollo de la especie humana, así como el proceso de elaboración de herramientas de sílex, el origen del fuego y las ventajas que tuvo para el ser humano. La arqueología experimental es una herramienta que permite transmitir el conocimiento de una forma amena incentivando su participación.

Fem Museu

Des de Museus de Banyeres de Mariola iniciem una nova secció en les nostres xarxes socials; “Fem Museu” vol ser un punt de trobada entre el Museu i la societat, una eina per a mostrar la inestimable col•laboració dels ciutadans, que amb les seues donacions enriqueixen els fons dels museus i, a més, donen la possibilitat a la resta de la població de conéixer un patrimoni relacionat amb els costums i manera de vida dels habitants de Banyeres de Mariola al llarg del temps.Dimarts passat 3 de novembre els familiars de Ricardo Beneyto Sempere “Billota” van donar al Museu de l’Espardenya un peu de sabater que va utilitzar en la seua professió al llarg dels anys a Banyeres de Mariola. Es tracta d’una eina que serveix de suport per a realitzar els arranjaments de les sabates col•locant-los en la part superior de l’enclusa. Des de Museus de Banyeres de Mariola volem mostrar el nostre agraïment per tan interessant aportació.


Desde Museus de Banyeres de Mariola iniciamos una nueva sección en nuestras redes sociales; “Fem Museu” quiere ser un punto de encuentro entre el Museo y la sociedad, una herramienta para mostrar la inestimable colaboración de los ciudadanos, que con sus donaciones enriquecen los fondos de los museos y, además, dan la posibilidad al resto de la población de conocer un patrimonio relacionado con las costumbres y modo de vida de los habitantes de Banyeres de Mariola a lo largo del tiempo. El pasado martes 3 de noviembre los familiares de Ricardo Beneyto Sempere “Billota” donaron al Museu de l’Espardenya un pie de zapatero que utilizó en su profesión a lo largo de los años en Banyeres de Mariola. Se trata de una herramienta que sirve de soporte para realizar los arreglos de los zapatos colocándolos en la parte superior del yunque. Desde Museus de Banyeres de Mariola queremos mostrar nuestro agradecimiento por tan interesante aportación.

Taller “Jocs a l’Antiguitat”

El Museu Arqueològic Torre Font Bona i la Regidoria d’Educació han organitzat durant els dies 21 i 23 d’octubre el taller “Jocs a l’Antiguitat” per als alumnes de 2on de primària. Han aprés a que jugaven els nostres avantpassats, amb què materials els fabricaven i com els coneixem hui dia gràcies al treball dels arqueòlegs i arqueòlogues. A més, per acabar, han possat en pràctica l’aprés jugant a diversos d’ells. Moltes gràcies a Arqueojocs per uns matins tant divertits!


El Museu Arqueològic Torre Font Bona y la Concejalía de Educación han organizado durante los días 21 y 23 de octubre el taller “Juegos en la Antigüedad” para los alumnos de 2º de primaria. Han aprendido a que jugaban nuestros antepasados, con que materiales los fabricaban y como los conocemos hoy en día gracias al trabajo de los arqueólogos y arqueólogas. Además, para terminar, han puesto en práctica lo aprendido jugando a varios de ellos. ¡Muchas gracias a Arqueojocs por unas mañanas tan divertidas!

Taller d’Etnobotànica

El Museu de la Farmàcia i la Regidoria d’Educació, han organitzat un taller d’Etnobotànica per als alumnes de 4t de primària. Han aprés a reconèixer les diferents plantes aromàtiques de la Serra de Mariola, les seues qualitats medicinals i culinàries. Per acabar han elaborat essència de colònia i una crema perfumada. Moltes gràcies a Didaktia per fer-mos passar un matí tant bo.


El Museu de la Farmàcia y la Concejalía de Educación, han organizado un taller de Etnobotànica para los alumnos de 4º de primaria. Han aprendido a reconocer las diferentes plantas aromáticas de la Serra de Mariola, sus cualidades medicinales y culinarias. Para terminar han elaborados esencia de colonia y una crema perfumada. Muchas gracias a Didaktia por hacernos pasar una mañana tan buena.

Exposició XII Concurs de Vestits de Paper

Des del dia 21 d’octubre fins al 10 de gener es podrà visitar l’exposició dels vestits que van participar en la XII Edició del Concurs de Vestits de Paper realitzada al passat mes de setembre. Els vestits es troben a la Sala d’Exposicions Temporals del Museu Valencià del Paper.


Desde el día 21 de octubre hasta el 10 de enero se podrá visitar la exposición de los vestidos que participaron en la XII Edición del Concurso de Trajes de Papel realizada el pasado mes de septiembre. Los vestidos se encuentran en la Sala de Exposiciones Temporales del Museu Valencià del Paper.

Museu Valencià del Museu com a punt de segellat del Camino del Cid

El passat dia 20 d’octubre vam tindre un nou visitant al Museu Valencià del Paper perquè li segellàrem la seua cartilla del Camino del Cid. Li desitgem molta sort i força per a completar les poques etapes que li queden per a completar-ho.


El pasado día 20 de octubre tuvimos un nuevo visitante en el Museu Valencià del Paper para que le selláramos su cartilla del Camino del Cid. Le deseamos mucha suerte y fuerza para completar las pocas etapas que le quedan para completarlo.