Xicotets Tesors: el Museu de la Farmàcia de Banyeres de Mariola

Aquesta vesprada a la Casa Bardín hem presentat el Museu de la Farmàcia de Banyeres de Mariola dins del cicle de conferències ‘Xicotets Tresors’ dedicat als museus de la província i organitzat per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.


Esta tarde en la Casa Bardín hemos presentado el Museo de la Farmacia de Banyeres de Mariola dentro del ciclo de conferencias ‘Pequeños tesoros’ dedicado a los museos de la provincia y organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Presentació de la maleta didàctica del Museu de la Farmàcia

Avui presentem in situ, en el Museu de la Farmàcia, la seua maleta didàctica. Aquest recurs, similar als que ja comptem de la Prehistòria i l’espart, serveix per a acostar el museu als centres educatius sense que aquests hagen de desplaçar-se al propi museu. Conté multitud de recursos interactius amb els quals l’alumnat puga interessar-se per la matèria en qüestió.


Hoy presentamos in situ, en el Museo de la Farmacia, su maleta didáctica. Este recurso, similar a los que ya contamos de la Prehistoria y el esparto, sirve para acercar el museo a los centros educativos sin que estos tengan que desplazarse al propio museo. Contiene multitud de recursos interactivos con los que el alumnado pueda interesarse por la materia en cuestión.