El Museu de la Farmàcia ha rebut una donació molt interessant

Hui, el Museu de la Farmàcia ha rebut la donació de nombrosos materials farmacèutics per part de la família Costa-Vidal de La Canyada. Entre aquests, trobem envasos petits de medicaments, caixetes contenidores de pomades, fullets de medicaments i altres objectes relacionats amb el món farmacèutic. Estem molt agraïts d’aquest tipus de donacions, que ens ajuden a augmentar els fons dels nostres museus i col·leccions permanents. Moltes gràcies a la família.


Hoy, el Museo de la Farmacia ha recibido la donación de numerosos materiales farmacéuticos por parte de la familia Costa-Vidal de La Canyada. Entre estos, encontramos envases pequeños de medicamentos, cajitas contenedoras de pomadas, folletos de medicamentos y otros objetos relacionados con el mundo farmacéutico. Estamos muy agradecidos de este tipo de donaciones, que nos ayudan a aumentar los fondos de nuestros museos y colecciones permanentes. Muchas gracias a la familia.

Visita dels alumnes de 2n de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta al Museu Valencià del Paper

El Museu Valencià del Paper va acollir ahir la visita dels alumnes de 2n de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta amb l’objectiu de divulgar els continguts del Museu entre els escolars del municipi. D’aquesta manera es pretén col·laborar amb la formació dels xiquets i xiquetes per tal de donar-los a conèixer aspectes importants relacionats amb la geografia i la història de Banyeres de Mariola. Esperem que aquesta experiència siga profitosa per al seu aprenentatge.


El Museu Valencià del Paper acogió ayer la visita de los alumnos de 2.º de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta con el objetivo de divulgar los contenidos del Museo entre los escolares del municipio. De este modo se pretende colaborar con la formación de los niños y niñas para darlos a conocer aspectos importantes relacionados con la geografía y la historia de Banyeres de Mariola. Esperamos que esta experiencia sea provechosa para su aprendizaje.

El Museu Arqueològic Torre Font-Bona rep una subvenció de la Diputació d’Alacant.

El passat mes d’agost, l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant va publicar en el Butlletí Oficial de la Província, la convocatòria de subvencions a Ajuntaments, Fundacions i altres entitats sense fi de lucre, de la província d’Alacant, per a museus i col·leccions museogràfiques permanents, en la seua anualitat 2021. El Museu Torre Font-Bona va demanar la subvenció per a la catalogació i exhibició de peces arqueològiques del jaciment de Serrella i per a la recreació d’una cova amb el crani d’un ós. Aquesta proposta s’emmarca dins del procés de millora del discurs expositiu del museu per fer-lo més atractiu i didàctic als visitants. L’import d’aquesta subvenció ha sigut de 4.144,25 euros.


El pasado mes de agosto, la Excma. Diputación Provincial de Alicante publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, Fundaciones y otras entidades sin fin de lucro, de la provincia de Alicante, para museos y colecciones museográficas permanentes, en la suya anualidad 2021. El Museo Torre Font-Bona pidió la subvención para la catalogación y exhibición de piezas arqueológicas del yacimiento de Serrella y para la recreación de una cueva con el cráneo de un oso. Esta propuesta se enmarca dentro del proceso de mejora del discurso expositivo del museo para hacerlo más atractivo y didáctico a los visitantes. El importe de esta subvención ha sido de 4.144,25 euros.