El Museu Arqueològic Torre Font-Bona continua inventariant els seus fons arqueológics

Des del Museu Arqueològic Torre Font-Bona continuem duent a terme l’inventari dels fons arqueològics dels jaciments de Banyeres de Mariola. Aquesta tasca és essencial per a poder conéixer millor i estudiar aquells objectes recuperats en excavacions i prospeccions i que ens parlen de la nostra història.
—————————–
Desde el Museo Arqueológico Torre Font-Bona continuamos llevando a cabo el inventario de los fondos arqueológicos de los yacimientos de Banyeres de Mariola. Esta tarea es esencial para poder conocer mejor y estudiar aquellos objetos recuperados en excavaciones y prospecciones y que nos hablan de nuestra historia.