El Museu Arqueològic Torre Font-Bona rep una subvenció de la Diputació d’Alacant.

El passat mes d’agost, l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant va publicar en el Butlletí Oficial de la Província, la convocatòria de subvencions a Ajuntaments, Fundacions i altres entitats sense fi de lucre, de la província d’Alacant, per a museus i col·leccions museogràfiques permanents, en la seua anualitat 2021. El Museu Torre Font-Bona va demanar la subvenció per a la catalogació i exhibició de peces arqueològiques del jaciment de Serrella i per a la recreació d’una cova amb el crani d’un ós. Aquesta proposta s’emmarca dins del procés de millora del discurs expositiu del museu per fer-lo més atractiu i didàctic als visitants. L’import d’aquesta subvenció ha sigut de 4.144,25 euros.


El pasado mes de agosto, la Excma. Diputación Provincial de Alicante publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, Fundaciones y otras entidades sin fin de lucro, de la provincia de Alicante, para museos y colecciones museográficas permanentes, en la suya anualidad 2021. El Museo Torre Font-Bona pidió la subvención para la catalogación y exhibición de piezas arqueológicas del yacimiento de Serrella y para la recreación de una cueva con el cráneo de un oso. Esta propuesta se enmarca dentro del proceso de mejora del discurso expositivo del museo para hacerlo más atractivo y didáctico a los visitantes. El importe de esta subvención ha sido de 4.144,25 euros.