Museu de la Paraula

El dissabte 18 de febrer: Presentació del video: “El último molinero de Banyeres. Daniel Vilanova Descals. El molino de la harina”. Es el primer vídeo editat per part del Museu de la Paraula, dedicat a Daniel Vilanova Descals. Va ser un acte amb una gran acollida de públic.

El sábado 18 de febrero: Presentación del vídeo: “El último molinero de Banyeres. Daniel Vilanova Descals. El molino de la harina”. Es el primer vídeo editado por parte del Museu de la Paraula, dedicado a Daniel Vilanova Descals. Fue un acto con gran acogida de público.